Holandia: Jeden chrzest dla wielu Kościołów

Dziewięć Kościołów w Holandii podpisało porozumienie o wzajemnym uznaniu chrztu. Jest to wynik trzech lat dyskusji w łonie tamtejszej ekumenicznej Rady Kościołów.

Uznanie chrztu udzielonego w innej wspólnocie chrześcijańskiej od dawna stanowiło problem w wielowyznaniowej Holandii. Na początku lat 60. XX w. duże emocje wywołało małżeństwo księżniczki Ireny - siostry obecnej królowej Beatrix - która chcąc wyjść za mąż za katolika musiała przyjąć chrzest w Kościele katolickim i tym samym zrezygnować z praw do korony. Przypadek ten doprowadził pod koniec lat 60. do serii dwustronnych deklaracji o uznaniu chrztu między Kościołem katolickim i niektórymi protestanckimi.

W 2009 r. Rada Kościołów w Holandii, grupująca 13 wyznań, ustanowiła grupę roboczą mającą za zadanie wypracowanie bardziej ogólnego porozumienia w tej dziedzinie. Główną trudnością było przezwyciężenie rozbieżności między niektórymi Kościołami uznającymi jedynie chrzest osób już wyznających wiarę - dorosłych lub dzieci - a tymi, które praktykują niemal wyłącznie chrzest dzieci.

Ostatecznie porozumienie o wzajemnym uznaniu chrztu zostało podpisane 29 maja przez Kościoły: anglikański, protestancki, reformowany, katolicki, syryjski, katolicki reformowany i kilka wspólnot ewangelikalnych. Składa się ono z dwóch tekstów. Pierwszy uznaje ważność chrztu udzielonego przez Kościoły-sygnatariuszy porozumienia w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego przez zanurzenie lub polanie wodą. Drugi tekst, pod którym podpisali się także menonici i baptyści stwierdza zbliżenie stanowisk na niektóre sporne tematy związane z chrztem.

Holenderska Rada Kościołów uznała podpisanie porozumienia za historyczną chwilę w ich historii. Ułatwi on uczestnictwo w liturgii wielu rodzinom mieszanym wyznaniowo, które „wychowują swe dzieci w mieszanej duchowości chrześcijańskiej”. Jest też ważnym kamieniem milowym w zbliżeniu między Kościołami, które teraz powinny się skupić na dyskusjach wokół Eucharystii - wskazał Klaas van der Kamp, sekretarz generalny tej organizacji.

Z kolei Kościół katolicki, który już wcześniej uznawał chrzest w większości Kościołów, które podpisały obecne porozumienie, nie uważa tego tekstu za rewolucyjny. Działał jednak na rzecz jego powstania, gdyż konkretyzuje on wolę coraz bardziej zgodnej współpracy Kościołów - zaznaczył Bert Elbertse, rzecznik konferencji episkopatu Holandii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama