Wyruszyła prawosławna pielgrzymka z Białegostoku na Górę Grabarkę

Blisko 300 osób wyruszyło we wtorek z Białegostoku w 27. Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymce Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę koło Siemiatycz (Podlaskie). To największa w kraju pielgrzymka wiernych zdążających na uroczystości Przemienienia Pańskiego.

Przemienienie Pańskie to najważniejsze w roku święto na Grabarce; jego główne obchody przypadają 19 sierpnia. W tym roku weźmie w nich udział zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi patriarcha Cyryl. W części religijnej będzie to najważniejszy punkt jego wizyty w Polsce.

Organizatorem pielgrzymki jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Pątnicy wyruszyli z Białegostoku po porannym nabożeństwie w cerkwi Proroka Eliasza, żegnał ich biskup supraski Grzegorz. Grupa liczy blisko trzysta osób. W ocenie przedstawicieli Bractwa jest to duża grupa, biorąc pod uwagę także to, że we wtorek w regionie jest zimno i pada deszcz.

Pątnicy mają do przejścia ok. 110 km, na Świętą Górę dotrą w sobotę po południu - w przeddzień głównych uroczystości. Idą - przeważnie bocznymi drogami - trasą m.in. Wojszki, Bielsk Podlaski, Kleszczele i Żerczyce. Wielu pielgrzymów ma w rękach różnej wielkości krzyże, które we własnych intencjach zamierzają postawić na Świętej Górze. Jak mówili pielgrzymi, ich intencje dotyczą najczęściej zdrowia, spraw rodzinnych i szkoły. Niektórzy wierni przyznawali, że chcą zobaczyć patriarchę Cyryla, który będzie uczestniczył w uroczystościach.

Pielgrzymów obowiązuje stosowne zachowanie i strój (zakryte ramiona i kolana); dziewczęta powinny nosić długie spódnice i chustki na głowie.

Na Grabarkę zdążają też pielgrzymi z innych miejsc kraju, m.in. z Warszawy i Jabłecznej (Lubelskie), gdzie jest inne prawosławne sanktuarium.

Święta Góra Grabarka koło Siemiatycz, z małą cerkwią i żeńskim klasztorem, to najważniejsze prawosławne sanktuarium w Polsce. Dla prawosławnych ma takie znaczenie jak Częstochowa dla katolików.

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i napiją się wody ze źródła, zostaną uratowani od panującej epidemii cholery. Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew.

Od tamtej pory datuje się też zwyczaj ustawiania na wzgórzu drewnianych krzyży. Wśród drzew porastających wzgórze stoją ich obecnie tysiące, niektóre źródła mówią o 10 tys. takich krzyży.

Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać na Grabarkę po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne (Poczajew, Żyrowice) znalazły się w granicach Związku Radzieckiego. Rokrocznie 2-dniowe uroczystości Przemienienia Pańskiego gromadzą na Grabarce tysiące wiernych.

Hierarchowie polskiej Cerkwi oceniają, że w całym kraju jest ok. 550-600 tysięcy osób wyznania prawosławnego. Najwięcej ich mieszka w województwie podlaskim.

«« | « | 1 | » | »»