Bartłomiej I o solidarności

Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola ogłosił rok 2013 Rokiem Solidarności.

W orędziu na Boże Narodzenie Bartłomiej I nawiązał do obecnego kryzysu gospodarczego, który zdefiniował jako skoncentrowanie bogactw w rękach nielicznych przy ubożeniu szerokich grup społecznych. W tym ujęciu kryzys ma przede wszystkim wymiar moralny – zwraca uwagę duchowy zwierzchnik prawosławia. Dlatego właśnie proponuje Rok Solidarności by uwrażliwić serca ludzi na „problem wielkiego i rozlanego po całym świecie ubóstwa” oraz „podjęcia niezbędnych środków dla ulżenia cierpieniom głodujących i zepchniętych na margines”. Solidarność i sprawiedliwość są bowiem, zdaniem patriarchy, niezbędnym warunkiem pokoju na świecie.

Bartłomiej I nawiązuje również w świątecznym orędziu do przypadającej w nadchodzącym roku 1700. rocznicy edyktu mediolańskiego. Ten akt prawny cesarza Konstantyna zakończył prześladowanie chrześcijaństwa i nadał wolność religijną imperium. 17 wieków później „wciąż mamy do czynienia w różnych miejscach z prześladowaniami religijnymi wobec chrześcijan” – przypomina prawosławny patriarcha Konstantynopola.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama