Będą święcenia "biskupek"

Synod Kościoła anglikańskiego w Walii przegłosował w czwartek wniosek o dopuszczanie kobiet do godności biskupiej. Zmiany wejdą w życie po upływie 12 miesięcy - donosi BBC Wales. Walijski Kościół anglikański podzielony jest na sześć diecezji.

Synod walijskich anglikanów (Church in Wales) składa się z trzech izb: biskupów, duchowieństwa i laikatu. Każda z nich głosuje osobno, a decyzje zapadają większością dwóch trzecich głosów.

W poprzednim głosowaniu w tej samej sprawie, które odbyło się w 2008 r., wniosek przepadł trzema głosami. Tym razem został przegłosowany znaczną większością w izbach duchowieństwa i laikatu, a w izbie biskupów przyjęto go jednogłośnie.

Dla wiernych pragnących pozostać pod duchowym zwierzchnictwem biskupów-mężczyzn Kościół anglikański w Walii przyjmie odrębne ustalenia, które zostaną sformalizowane w osobnym kodeksie postępowania. Z chwilą zatwierdzenia go kobiety będą mogły ubiegać się o godność biskupią, gdy wyłoni się wakat.

Arcybiskup Walii Barry Morgan uznał wynik głosowania za "historyczny". Znaczna część anglikanów sądzi jednak, iż idea równouprawnienia płci w życiu świeckim nie powinna być mechanicznie przenoszona na grunt religijny. Cytowany w mediach anglikański duchowny Ben Andrews powiedział, że "niektórym ludziom może być trudno zostać w kościele, w którym kobiety wynosi się do godności biskupiej". Z kolei kanonik Jenny Wigley powiedziała, że Biblia nie czyni różnic między ludźmi.

W 2009 r. papież Benedykt XVI utworzył odrębny, personalny ordynariat dla anglikanów przywiązanych do tradycyjnego podziału ról między mężczyznami i kobietami w Kościele.

We wszystkich prowincjach Kościoła anglikańskiego w Wielkiej Brytanii rola kobiet wzrasta - obecnie stanowią one około jednej trzeciej stanu duchownego i około połowy wszystkich kandydatów do posługi duchownej.

W Kościele Szkocji (Scottish Episcopal Church) oraz Irlandii Północnej (Church of Ireland) kobiety mogą być wynoszone do godności biskupiej już od pewnego czasu, ale jak dotąd żadna nie została wyświęcona. Z mocy prawa sakra biskupia jest niedostępna dla kobiet w Kościele anglikańskim w Anglii (Church of England), w którym mogą one dostępować najwyżej godności dziekana.

Synod Generalny Kościoła Anglii będzie ponownie głosował w sprawie wyświęcania kobiet na biskupów w listopadzie. Wynik ubiegłorocznego głosowania był negatywny. Dopuszczenie kobiet do święceń biskupich popiera arcybiskup Canterbury Justin Welby.

Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii jest kościołem państwowym, a jego tytularnym zwierzchnikiem jest królowa Elżbieta II. Po katolikach i prawosławnych anglikanie stanowią trzeci pod względem liczebności nurt chrześcijaństwa na świecie. Ogólną liczbę anglikanów w 2011 r. szacowano na 85 mln.

«« | « | 1 | » | »»