Kościoły przystępują do kolejnego etapu polsko-rosyjskiego dialogu

Katolicko-prawosławna konferencja o roli Kościołów z Polski i Rosji w budowaniu przyszłości chrześcijaństwa w Europie, która odbędzie się od 28 do 30 listopada - to kolejny krok na drodze polsko-rosyjskiego pojednania, zainicjowanego ubiegłorocznym orędziem patriarchy Cyryla i abp. Michalika. Historycy, ludzie kultury, biskupi i politycy dyskutować będą o tym jak przezwyciężyć trudne karty historii oraz w jaki sposób kontynuować dialog obu społeczeństw i Kościołów.

Konferencja: „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji” odbędzie się od 28 do 30 listopada w Warszawie. Jej organizatorem jest związana z Katolicką Agencją Informacyjną Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski oraz Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Patriarchatu Moskiewskiego. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Obrady toczyć się będą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach.

W warszawskim kongresie weźmie udział kilkunastoosobowa delegacja Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele, odpowiadającym za zewnętrzne relacje Cerkwi. Uczestniczyć będą hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce z przewodniczącym Episkopatu abp Józefem Michalikiem, Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa, zwierzchnik prawosławia w Polsce oraz prawosławny abp Jeremiasz, intelektualiści, ludzie kultury, politycy oraz liderzy laikatu.

Program konferencji odzwierciedla główne punkty Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, podpisanego 17 sierpnia 2012 r. przez abp. Józefa Michalika, oraz patriarchę Cyryla - dokumentu wytyczającego najważniejsze kierunki wzajemnej współpracy w przyszłości.

Pierwszy dzień kongresu wypełnią dyskusje historyków z Rosji i Polski, prezentujące stan badań każdej ze stron, a zmierzające do wypracowania wspólnej wizji polsko-rosyjskiej historii. Wystąpią tej rangi historycy i politolodzy co profesorowie: Jerzy Kłoczowski, Adam Daniel Rolfeld, Włodzimierz Marciniak, Antoni Dudek, Leonid Gorizontow czy Andriej Zubow. Obrady poprzedzi wystąpienie Marszałka Polskiego Senatu - Bogdana Borusewicza.

Drugi dzień skoncentrowany będzie wokół roli polskiego katolicyzmu i rosyjskiego prawosławia w kształtowaniu przyszłości chrześcijaństwa w Europie. Perspektywę prawosławną przedstawi metropolita Hilarion, a katolicką abp Józef Michalik. Istotnym wątkiem obrad będzie też dialog społeczeństw, polskiego i rosyjskiego, bez którego niemożliwy jest proces pojednania, pojmowany bardziej dalekosiężnie. Mówić na ten temat będą zarówno przedstawiciele oficjalnych centrów dialogu polsko-rosyjskiego z Warszawy i Moskwy jak i przedstawiciele różnych struktur i organizacji: Jerzy Bahr były ambasador RP w Moskwie, Krzysztof Stanowski szef Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Karina Czerniak z Moskwy i inni.

Trzeciego dnia konferencji eksperci z obu krajów zastanawiać się będą w jaki sposób dialog zainicjowany przed rokiem przez hierarchów przenieść teraz na grunt wspólnot kościelnych. Mówić będzie o tym m. in. arhimandryta Filarek, zastępca przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów patriarchatu czy tej rangi polscy publicyści jak Andrzej Grajewski czy Zbigniew Nosowski.

W tym dniu spotkają się także duchowni i świeccy liderzy reprezentujący różnorodne kościelne, prawosławne i katolickie struktury, ruchy i stowarzyszenia. Zastanawiać się będą nad konkretnymi polami i formami współpracy w najbliższych latach. Dyskutować będą o współpracy w mediach, na polu dialogu z niewierzącymi, kultury, promocji życia i rodziny oraz środowisk młodzieżowych. Będzie to okazja do nawiązania bezpośredniej współpracy wielu środowisk oraz przełamanie niekorzystnych stereotypów. Owocem tych spotkań i dyskusji może być powstanie konkretnych projektów współpracy, które przyczynią się do zbliżenia polsko-rosyjskiego i katolicko-prawosławnego.

Obradom towarzyszyć będą ekumeniczne modlitwy i liturgie, na które zaproszeni są także mieszkańcy stolicy. 29 listopada o 18. uczestnicy konferencji wezmą udział w nieszporach w prawosławnej katedrze pw. Św. Marii Magdaleny na Pradze pod przewodnictwem metropolity Sawy, a 30 listopada o 19. 30 w otwierających Adwent nieszporach w bazylice katedralnej św. Jana na Starym Mieście, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

Organizatorem kongresu jest Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, a parterami strategicznymi: Konferencja Episkopatu Polski, Katolicka Agencja Informacyjna, Polsko Rosyjska Grupa do spraw Trudnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Ceramika Paradyż. Konferencja organizowana jest we współpracy z Wydziałem Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego oraz lubelskim Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Partnerem jest także Ceramika Paradyż Sp. z o. o.

Patronat medialny nad konferencją przyjęły: Telewizja Polska S. A., Polskie Radio S. A., Rzeczpospolita, Gość Niedzielny, KAI.

Szczegółowy program konferencji: www.pojednanie2013.pl

«« | « | 1 | » | »»