Rok Katechizmu

W Polsce obchodzą go wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, najwyższego organu władzy, polscy luteranie będą zwracać szczególną uwagę na znaczenie i rolę katechizmu w życiu Kościoła.

W skład luterańskich ksiąg symbolicznych (doktrynalnych) wchodzą dwa katechizmy: Mały i Duży napisane w 1529 roku przez ks. dr. Marcina Lutra, jednak największą popularnością cieszy się Mały Katechizm, który już w 1530 roku doczekał się pierwszego polskiego tłumaczenia.

Celem Roku Katechizmu jest nie tylko historyczna reminiscencja, ale również współczesna refleksja nad znaczeniem katechizmów, które przez prawie setki lat kształtowały luterańską pobożność i tożsamość wyznaniową.

- Teksty doby Reformacji są ważne i trzeba do nich powracać, jednak należy przekładać je na język czytelny dla dzisiejszego człowieka. Sformułowania oczywiste w XVI w. są mało zrozumiałe dla dzisiejszego słuchacza. Nie wyobrażam sobie, by dzisiaj można było wyjść na ambonę z Lutrową postyllą i ją po prostu odczytać - powiedział w rozmowie z portalem Luter2017.pl ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.

Rok Katechizmu wpisuje się w kolejne lata tematyczne, mające przygotować Kościół do obchodów 500-lecia Reformacji. Podobne działania podejmuje Światowa Federacja Luterańska oraz poszczególne Kościoły członkowskie.

W 2014 roku niemieccy ewangelicy zastanawiać będą się nad relacją między Reformacją a polityką, a węgierscy luteranie zainaugurowali Rok Kultury, który polscy luteranie będą obchodzić z kolei w 2015 roku.

***

Rok Katechizmu   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama