Wspólny list kościołów

Przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej dyskutowali nad wspólnym listem o świętowaniu niedzieli - poinformował KAI ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu.

Jak wyjaśnił, celem tej inicjatywy jest ożywienie wśród chrześcijan w Polsce motywacji świętowania dnia Pańskiego, która płynie ze wspólnej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i dar Ducha Świętego.

Dyskusja nad roboczą wersją dokumentu o świętowaniu niedzieli była jednym z głównych tematów wczorajszych obrad Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP).

"U podstaw tych inicjatyw leży pragnienie ożywienia wśród chrześcijan w Polsce motywacji świętowania dnia Pańskiego, która płynie ze wspólnej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i dar Ducha Świętego - powiedział KAI ks. Sławomir Pawłowski. – Chrześcijanie pragną tę wiarę przeżywać w modlitwie, w kościelnej wspólnocie Słowa i Sakramentu, w radości, której wyrazem jest także wypoczynek" - dodał.

Sekretarz Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu wyraził nadzieję, że dzięki wspólnemu głosowi Kościołów udałoby się powrócić do publicznej debaty na temat ochrony wolnego czasu i form jego przeżywania. Taki list mógłby być apelem do pracowników, do pracodawców, do władz. "Ma być wezwaniem przede wszystkim do samych chrześcijan, gdyż sposób przeżywania dnia Pańskiego jest świadectwem wiary" - zaznaczył ks. Pawłowski.

Pomysł wspólnego listu Kościołów w Polsce na temat świętowania niedzieli pojawił się podczas spotkania Komisji Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną 30 września 2010 r.

Istotnym punktem w procesie przygotowania takiego listu była konferencja naukowa pt. "Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów" zorganizowana 27 października 2011 r. w Kamieniu Śląskim. Organizatorem był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, zaś pokłosiem spotkania była wydana rok później książka o takim samym tytule.

Podczas wczorajszego spotkania, które miało miejsce w Warszawie rozważono też propozycję PRE zorganizowania ekumenicznej konferencji na temat rozwiązywania konfliktów w duchu Ewangelii.

Strona rzymskokatolicka przedstawiła informację o planowanej wizycie w Polsce kard. Kurta Kocha, Przewodniczącego Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan (5-9 grudnia 2014 r.). Rozważono propozycję PRE zorganizowania ekumenicznej konferencji pt. "Rozwiązywanie konfliktów w duchu Ewangelii".

Członkowie Komisji Dialogu rozmawiali także o bolesnej sytuacji w Ukrainie i idąc za głosem Chrystusa „Błogosławieni pokój czyniący”, zachęcają wszystkich chrześcijan w Polsce do modlitwy o pokojowe i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu – głosi komunikat wydany po obradach.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| NIEDZIELA

Reklama

Reklama

Reklama