Kolejna sesja katolicko-prawosławnego dialogu zakończona

W Ammanie w dniach 16-22 września odbyła się 13. sesja plenarna Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym. Przedmiotem dyskusji był dokument „Soborowość i prymat”.

W obradach wzięło udział ponad 50 przedstawicieli Kościoła katolickiego i trzynastu autokefalicznych (niezależnych) Kościołów prawosławnych.

Podczas posiedzeń Komisji rozpatrzono projekt dokumentu, przygotowany w 2012 w Paryżu przez działający w łonie Komisji Komitet Koordynacyjny. Wywołał on szereg zasadniczych zastrzeżeń, toteż Komisja postanowiła sporządzić nowy projekt, który zostałby poddany pod dyskusję w toku obecnej sesji. Utworzona z członków Komisji grupa redakcyjna przygotowała nowy tekst, zatytułowany „Ku wspólnemu rozumieniu soborowości i prymatu w Kościele w pierwszym tysiącleciu”. Po długich dyskusjach, które ujawniły poważne rozbieżności w sprawie pierwszeństwa w Kościele, materiał ten został zalecony do dalszego dopracowania przez Komitet Koordynacyjny, który zbierze się w 2015.

W czasie omawiania głównego zagadnienia w stolicy Jordanii obradujący zgłosili wiele krytycznych uwag do dokumentu „Eklezjologiczne i kanoniczne skutki sakramentalnej istoty Kościoła”, przyjętego na posiedzeniu Komisji w Rawennie 13 października 2007. Między innymi reprezentujący Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) metropolita wołokołamski Hilarion podkreślił, że wśród Kościołów prawosławnych nie ma konsensusu w tej sprawie, gdyż uchwalono go bez udziału Patriarchatu Moskiewskiego i nie uwzględniono jego zastrzeżeń do tego dokumentu. A metropolita Teodor z Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego oświadczył, że jego Kościół odrzucił dokument z Rawenny.

Na końcowe posiedzenie Komisji przybyli prawosławny patriarcha Jerozolimy i całej Palestyny Teofil III (na jego obszarze kanonicznym, jakim jest Jordania, odbywała się obecna sesja) i członek rządzącej tym krajem dynastii haszymidzkiej, doradca króla do spraw religijnych książę Gazi ibn Muhammad. Współprzewodniczący Komisji kard. Kurt Koch i metropolita Pergamonu Jan (Patriarchat Konstantynopola) w imieniu członków tego gremium podziękowali księciu, a za jego pośrednictwem, królowi Abdallahowi II za współorganizację sesji i gościnność okazaną Komisji.

Na zakończenie uchwalono wspólne oświadczenie o wynikach obrad, w którym członkowie Komisji wskazali na bardzo ciężkie położenie chrześcijan bliskowschodnich, wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników, w tym uprowadzonych półtora roku temu metropolitów z Aleppo: Pawła (Patriarchat Antiocheński) i mar Grzegorza Ibrahima (Kościół syryjski), do natychmiastowego wstrzymania przelewu krwi i do przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama