Konieczne jest wspólne świadectwo

Już od 30 lat papieże spotykają się co roku z delegacją ekumeniczną z Finlandii, pielgrzymującą do Rzymu na święto patrona tego kraju. XII-wieczny biskup św. Henryk poniósł męczeństwo w Finlandii, a jego grób znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva.

Franciszek przypomniał 30. rocznicę tej tradycji, przyjmując tegoroczną fińską pielgrzymkę, na której czele stoi dwóch biskupów, katolicki Teemu Sippo i luterański Björn Vikström. Przytoczył słowa, które przed 30 laty wypowiedział przy tej okazji św. Jan Paweł II: „Sam fakt, że przybyliście tu razem i modlicie się wspólnie, jest świadectwem dążenia do jedności”.

„Od tego czasu dużo już dokonano i, czego jestem pewny, wiele jeszcze uczyni się w Finlandii, aby «częściowa komunia istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości» (Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint, 14). Wasza wizyta zbiega się z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan – zauważył Ojciec Święty. – W tym roku nasza refleksja skupia się na słowach Jezusa do Samarytanki: «Daj mi pić» (J 4, 7). Jest to przypomnienie, że źródłem każdej łaski jest sam Pan, a Jego dary zmieniają tych, co je otrzymują, czyniąc z nich świadków prawdziwego życia, które pochodzi tylko od Chrystusa. Jak czytamy w Ewangelii, liczni Samarytanie uwierzyli w Jezusa dzięki świadectwu tej kobiety (por. J 4, 39). Jak powiedział tutaj biskup Vikström, katolicy i luteranie mogą wiele razem zrobić, by dawać świadectwo Bożego miłosierdzia w naszych społeczeństwach. Wspólne chrześcijańskie świadectwo jest szczególnie konieczne wobec nieufności, niepewności, prześladowań i cierpień, jakich doświadcza tylu ludzi w dzisiejszym świecie”.

Franciszek wskazał, że to wspólne świadectwo może być wspierane przez postępy dialogu teologicznego między Kościołami. Wyraził uznanie dla relacji katolicko-luterańskich w Finlandii, które, jak podkreślił, od lat są bardzo dobre.
 

«« | « | 1 | » | »»