Dialog istnieje

Dobiegający końca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to na Słowacji czas licznych spotkań i nabożeństw.

Z tej też okazji prezydent republiki Andrej Kiska przyjął przedstawicieli piętnastu obecnych w tym kraju Kościołów i organizacji religijnych. Była to sposobność do oceny relacji międzywyznaniowych.

Słowacki episkopat ocenia te relacje jako poprawne. Biskupi uważają, że dialog istnieje, i to zarówno na płaszczyźnie hierarchów, jak i między wierzącymi w terenie. Przedstawiciele wszystkich wspólnot kościelnych na Słowacji są zgodni – i to są m.in. owoce tegorocznego Tygodnia – że wobec barbarzyńskich przejawów zła, które szokują świat, i wobec otwartych aktów znieważania Boga i Jego świętości w imię źle pojętej wolności potrzebne jest, jak nigdy dotąd, wspólne świadectwo wiary wszystkich wspólnot religijnych, by ożywić na nowo bojaźń Bożą w sercach ludzi.

Przypomnijmy że ponad 84% Słowaków deklaruje swoją chrześcijańską tożsamość, a z tego niemal 75% to członkowie Kościoła katolickiego. Trzeba jednak zauważyć – w oparciu o wyniki spisów powszechnych z lat 2001 i 2011 – wzrastającą, choć nieznacznie, liczbę osób, które nie deklarują publicznie swojej przynależności wyznaniowej.

«« | « | 1 | » | »»