Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania

„Granice między dobrym i złym światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój krzyż” – powiedział bp Marian Niemiec podczas nabożeństwa na zakończenie 7. sesji XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Rozpoczynając obrady synod wspomniał ofiary katastrofy smoleńskiej, wśród których znalazł się także ks. gen Adam Pilch, pełniący wtedy obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego.

Podczas wiosennej sesji Synod Kościoła zajął się podsumowaniem działań za rok 2014. W swoim sprawozdaniu Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec wskazał na dane statystyczne, z których wynika, że w roku 2014 odnotowano 280 wstąpień do Kościoła, jest to najwyższa liczba od 15 lat. Przypomniał zagadnienia takie jak: obchody jubileusz 500-lecia Reformacji czy kwestia ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W związku z dyskusją nad ordynacją kobiet, zebrano dane z Kościołów partnerskich na temat ich doświadczeń w powyższej kwestii, które zostaną przedstawione na konferencji zaplanowanej na 22 maja 2015. W roku 2015 jest planowana szersza promocja aplikacji internetowej: „Nasza Historia”, która ma gromadzić w jednym miejscu materiały z historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

Prezes Synodu ks. dr Grzegorz Giemza, omówił plany związane z publikacją katechizmu dla dorosłych. Książka przygotowywana jest przez 11 autorów - ewangelickich teologów i duchownych. Rozdziały katechizmu będą dotyczyć podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych, działań społecznych Kościoła. Czytelnik sięgający po publikację będzie mógł wyruszyć w „podróż”, w której pomogą zdjęcia ilustrujące wybrane motywy i wydarzenia z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Adresatem publikacji mają być ewangelicy: ludzie młodzi, osoby dorosłe, sympatycy Kościoła, konwertyci i osoby zainteresowane tematem.

W związku z zakończeniem kadencji Biskupa Diecezji Wrocławskiej, ks. Ryszarda Bogusza w marcu br. zwierzchnik luteran w Polsce, bp Jerzy Samiec mianował bp Mariana Niemca na swego zastępcę, co zatwierdził Synod Kościoła w głosowaniu. Zastępca biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czynnościach pasterskich w razie jego chwilowej nieobecności lub choroby. W przypadku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.

Podczas niedzielnego nabożeństwa bp Marian Niemiec, nawiązał do tekstów liturgicznych i wskazał na postać ucznia nazywanego niewiernym – Tomasza. Zauważył, że zwykle jego wątpiąca postawa jest postrzegana negatywnie. Tymczasem postać Tomasza uświadamia współczesnemu Kościołowi jakie są jego zadania. Tomasz wątpił, gdyż nie widział spójności pomiędzy światem zewnętrznym, który nie znał wielkanocnej wieści, w którym każdy dla siebie i tylko dla siebie jest bliźnim, a przestrzenią, w której przebywali zaskoczeni zmartwychwstaniem lecz nadal bezradni uczniowie. Stąd, by uwierzyć w zmartwychwstanie musiał zobaczyć łączność pomiędzy dwoma rzeczywistościami i dotknąć, znaleźć odpowiedź na swoje wątpliwości. Zmartwychwstały Chrystus, który stanął przed Tomaszem pokazał, że „granice między dobrym i złym światem nie istnieją. Jest jeden świat, który potrzebuje odkupienia i pojednania, jeden świat, w którym Chrystus postawił swój krzyż.” Stąd „może wątpiący nie są najgorszymi świadkami. Może wątpiący, ci z zewnątrz, ci nieraz atakujący i pytający zmuszają Kościół do działania i wypełniania powierzonej mu misji.”

Gośćmi Synodu byli Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz ks. Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Następna 8. Sesja Synodu Kościoła odbędzie się w dniach 16 do 18 października 2015 roku we Wrocławiu.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce skupia około 70 tys. wiernych. Służy w nim 161 duchownych w 133 parafiach. Dzieli się na 6 Diecezji, z których najliczniejszą jest Diecezja Cieszyńska – ok. 37 tys. wiernych. Początki Kościoła sięgają XVI-wiecznej Reformacji. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte i oparte o nie Księgi Symboliczne.

«« | « | 1 | » | »»