Cyryl I modlił się w intencji uczniów

W prawosławnej Katedrze Zaśnięcia Matki Bożej w Smoleńsku zwierzchnik rosyjskiego prawosławia patriarcha Cyryl odprawił liturgię w intencji uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Do chwili objęcia urzędu patriarchy był on bowiem metropolitą Smoleńska i Kaliningradu.

Cyryl I podkreślił, że od ukształtowania charakteru młodego pokolenia zależy przyszłość państwa i narodu. Przekazanie młodym tradycyjnych wartości określających odwieczne tradycje Świętej Rusi będzie miało wpływ na losy kraju. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia modlił się o pomoc Bożą dla uczniów rozpoczynających rok szkolny aby potrafili przezwyciężać trudności i pokusy współczesnego świata, a zwłaszcza nauczyli się odróżniać prawdę od kłamstwa i dobro od zła w zalewającym umysły ludzkie potoku informacyjnym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama