USA: ekumeniczny dokument katolików i luteran

Wspólną deklarację ekumeniczną o Kościele, posłudze duchownej i Eucharystii podpisali w Stanach Zjednoczonych w przeddzień rocznicy zapoczątkowania 31 października 1517 r. reformacji przez Marcina Lutra przedstawiciele katolików i luteran.

Dokument opiera się na dotychczasowym  dialogu prowadzonym między tymi wyznaniami w USA oraz na szczeblu międzynarodowym już od 50 lat. Wskazuje drogę, jaką należy dążyć do pełnej jedności. „Podczas gdy przed pięciuset laty toczyliśmy między sobą wojny, obecnie osiągamy zgodę” – podkreśliła przewodnicząca Kościoła Luterańskiego w Ameryce Elizabeth A. Eaton.

Deklaracja wymienia trzydzieści dwa ważne punkty doktrynalne, co do których oba Kościoły już się zgadzają. Autorzy amerykańskiego dokumentu proponują m.in. zwiększenie okazji do wspólnego przyjmowania przez luteran i katolików Komunii św. Ich zdaniem byłoby to ważnym znakiem na drodze ekumenizmu. Zachęcają także do większej współpracy między katolikami i luteranami na szczeblu lokalnym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama