Najsilniej łączy męczeństwo

Nabożeństwem ekumenicznym w kościele pw. św. Wojciecha w Koszalinie rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Zjednoczyły ich słowa pieśni rozpoczynającej nabożeństwo, nawiązującej do łaski Chrztu św., a zarazem do obchodzonej w 2016 roku przez polskich chrześcijan 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ten chrzcielny kierunek podjęli chrześcijanie z Łotwy przygotowujący w tym roku materiały ekumeniczne. Zadbali o to, by prowadziły one do odkrycia wagi tego sakramentu. Łotewskim akcentem podczas koszalińskiego nabożeństwa było wypowiedzenie Ojcze Nasz w języku łotewskim przez Łotyszkę Mirdzę Widritis, najstarszą parafiankę kościoła metodystycznego w Koszalinie.

- Sakrament Chrztu, udzielany w imię Trójcy Świętej, jest tym, co łączy wszystkich wyznawców Chrystusa - potwierdził w kazaniu ks. prof. Janusz Bujak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Zauważył, że kwestia podziału chrześcijan jest szczególnie bolesna dla misjonarzy, którzy słyszą z tego powodu słowa krytyki.

Nie brakowało słów o tym, co w niełatwym dialogu ekumenicznym jest priorytetowe w stosunku do drugorzędnych dysput teologów. Ks. Bujak wspominał na postawę papieża Franciszka, który na pierwszym miejscu w ekumenizmie stawia ekumenizm miłości, braterstwa i przyjaźni, zaczynający się od wiarygodnego spotkania z drugim człowiekiem.

- Na drugim miejscu papież Franciszek stawia ekumenizm prawdy, czyli poszukiwanie jedności przez dialog ekumeniczny prowadzony przez teologów z poszczególnych Kościołów - powiedział ks. Bujak, cytując papieskie obawy, by Chrystus, który nadejdzie, nie zastał swoich wyznawców podzielonych.

Dalej ks. Bujak pokazał wartość dialogu ekumenicznego jako przestrzeni, w której uwidaczniane są dary poszczególnych wspólnot kościelnych, za przykład dając dialog katolicko-prawosławny. - Papież Franciszek podkreśla, że o ile Kościół Katolicki może w darze ofiarować prymat papieża, to prawosławie może być ubogaceniem dla nas w zarządzaniu Kościołem w sposób synodalny.

Jako trzeci rodzaj ekumenizmu wymienił ks. Bujak ekumenizm praktyczny, czyli współpracę na różnych polach, np. działania charytatywne. Natomiast być może najważniejszym aktualnie, według papieża, jest ekumenizm męczenników. - Chrześcijanie są w dzisiejszym świecie prześladowani, zabijani, wypędzani ze swoich domów bez względu na wyznanie, ale właśnie ze względu na wiarę w Chrystusa - wyjaśniał papieską myśl. ks. Bujak. - Ponieważ cierpienie tak wielu chrześcijan na świecie jest wspólnym doświadczeniem silniejszym od różnic, toteż męczeństwo  jest najbardziej przekonującym znakiem naszej jedności.

Prócz ok. 50 koszalinian różnych wyznań na nabożeństwo przybyli także ks. Mikołaj Lewczuk z Kościoła Prawosławnego, ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Janusz Staszczak z Kościoła Luterańskiego oraz jako gospodarz świątyni - ks. Andrzej Hryckowian.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama