Kopenhaga: ekumeniczne pielgrzymowanie

Pielgrzymowanie po kościołach miasta to najważniejsze w Kopenhadze wydarzenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nieprzerwana tradycja Kirkevandring i City” - jak nazywa się ten zwyczaj - rozpoczęta w 1955 r. zebrała po raz 62. około 1000 wiernych. Przez ponad 3 godziny, w zimowej scenerii, po śniegu, w 4 grupach nawiedzili oni 5 różnych chrześcijańskich świątyń: luterańsko-ewangelicką Kościoła Duńskiego, luterańsko-ewangelicką Kościoła Szwedzkiego, katedrę katolicką, rosyjską cerkiew prawosławną i kościół metodystów.

Każde nawiedzenie zawierało śpiewaną i odmawianą modlitwę z fragmentem Pisma Świętego, prowadzoną przez gospodarzy danego kościoła, oraz ich błogosławieństwo. Na zakończenie wszyscy wysłuchali katolickiej homilii na temat Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Na czele pielgrzymki szli duchowni wszystkich wyznań, z katolickim biskupem Kopenhagi Czesławem Kozonem włącznie. Całość zakończyła się poczęstunkiem u gościnnych Szwedów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama