Trwajcie w mojej miłości - czuwanie

Modlitewna podróż na osiem dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 r. Materiały przygotowane przez Wspólnotę Monastyczną z Grandchamp w Szwajcarii.

DZIEŃ PIERWSZY – poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Przyjmując wybranie

„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”
(J 15,16a)

CZYTANIE:  Rdz 12,1-4

Powołanie Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

PAN powiedział do Abrama: 

Wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę, a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będę przeklinała. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 

I Abram wyruszył, jak mu PAN polecił, a Lot poszedł razem z nim. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.

Oto słowo Boże

PSALM  RESPONSORYJNY: Ps 103,1-2,7-8,17-18

Pan objawił swoje drogi

Refren: Ty nas wezwałeś, Panie, wieczny Boże!

Błogosław, duszo moja, PANA, 
i wszystko co jest we mnie – Jego święte imię! 
Błogosław, duszo moja, PANA, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 

Refren: Ty nas wezwałeś, Panie, wieczny Boże!

Objawił Mojżeszowi swoje drogi, 
a synom Izraela swoje dzieła. 
PAN jest miłosierny i łaskawy, 
nieskory do gniewu i pełen łaski. 

Refren: Ty nas wezwałeś, Panie, wieczny Boże!

Łaska PANA jednak trwa na wieki dla tych, którzy się Go boją, 
a Jego sprawiedliwość dla dzieci ich dzieci, 
dla tych, którzy strzegą Jego przymierza 
i pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. 

Refren: Ty nas wezwałeś, Panie, wieczny Boże!

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
Abyście szli i owoc przynosili. 

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA:  J 1,35-51

Powołanie pierwszych uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał na tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: Oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. 

Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał: Czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi – to znaczy Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Powiedział im: Chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. A działo się to około godziny dziesiątej. 

Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas – to znaczy Piotr. 

Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Spotkał Filipa i powiedział do niego: Pójdź za Mną! A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Kiedy Filip spotkał Natanaela, oznajmił mu: Znaleźliśmy Tego, o którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael jednak zapytał: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip odpowiedział: Chodź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał nadchodzącego Natanaela, powiedział: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Wtedy Natanael zapytał: Skąd mnie znasz? Jezus zaś odpowiedział: Zanim Filip ciebie zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. Wówczas Natanael oznajmił: Rabbi, Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus natomiast zapytał: Czy wierzysz dlatego, że powiedziałem: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze większe rzeczy. I dodał: Zapewniam, zapewniam was: Ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących.

Oto słowo Pańskie

Rozważanie

Początkiem wędrówki jest spotkanie człowieka z Bogiem, stworzenia ze Stwórcą, spotkanie czasu z wiecznością.

Abraham usłyszał wezwanie: „Idź do ziemi, którą ci wskażę”. Podobnie jak Abraham jesteśmy wezwani do opuszczenia tego, co jest nam znane, i udania się na miejsce, które Bóg dla nas przygotował w głębi naszych serc. Po drodze stajemy się coraz bardziej sobą, ludem, jakim Bóg chciał, żebyśmy byli od początku. Podążając za wezwaniem, które jest do nas skierowane, stajemy się błogosławieństwem dla naszych bliskich, naszych sąsiadów i świata.

Miłość Boża nas szuka. Bóg stał się człowiekiem w Jezusie, w którym spotykamy Boga. W naszym życiu, podobnie jak w Ewangelii św. Jana, Boże wezwanie słyszymy na różne sposoby. Wzruszeni Jego miłością wyruszyliśmy za Nim. W tym spotkaniu podążamy ścieżką przemiany – jasnym początkiem miłości.

 

„Pewnego dnia zrozumiałeś, że, choć nie byłeś tego świadom, to jednak zostało to już zapisane w twoich najskrytszych głębiach. Więc zdecydowałeś się postępować śladami Chrystusa….

W ciszy w obecności Chrystusa słyszałeś, jak mówił: „Pójdź za mną; Dam ci miejsce, w którym możesz odpocząć.” 

Źródła Taizé

Modlitwa

Jezu Chryste,
szukasz nas, chcesz ofiarować nam swoją przyjaźń
i doprowadzić nas do pełni życia.
Daj nam pewność, że odpowiemy na Twoje wezwanie, 
abyśmy mogli zostać przemienieni
i stać się świadkami Twojej czułości wobec świata.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama