Zglobalizujmy braterstwo

W Rydze zakończyło się 39. Europejskie Spotkanie Młodych

W stolicy Łotwy, Rydze, zakończyło się 1 stycznia 39. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé w ramach „Pielgrzymki zaufania przez ziemię”. Jego tematem było zaangażowanie młodych w pokój i solidarność na świecie, a hasłem słowa „Razem torujemy drogi nadziei”. W dn. 28 grudnia-1 stycznia 2017 r. 15 tys. osób z całej Europy i innych kontynentów, w tym 4 tys. Polaków wzięło udział w spotkaniach tematycznych, z przedstawicielami świata religii i polityki, modlitwach oraz koncertach. Kolejne, 40. ESM, odbędzie się na przełomie 2017 i 2018 w szwajcarskiej Bazylei.

W przesłaniu do uczestników ESM Franciszek podziękował im za to, że wstali z kanapy, by przeżyć pielgrzymkę zaufania w odpowiedzi na wezwanie Ducha Bożego. Papież zauważył, że dziś wielu ludzi jest zdezorientowanych i zniechęconych z powodu przemocy, niesprawiedliwości, cierpienia i podziałów, odnosząc wrażenie, że zło jest silniejsze od dobra. Dlatego zachęcił do okazywania słowem i czynem, że zło nie ma ostatniego słowa. Bo, jak napisał w liście apostolskim „Misericordia et misera”, nadszedł „czas miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł myśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości”.

Autentyczny ekumenizm

Spotkanie miało wyraźnie charakter ekumeniczny gdyż w jego organizację zaangażowały się największe Kościoły na Łotwie: arcybiskupi luterański i katolicki, metropolita prawosławny oraz biskup baptystyczny. Młodzi mieszkali w ok. 70 parafiach różnych wyznań w stolicy Łotwy, a także w okolicznych miejscowościach. Bazą logistyczną był ośrodek wystawowy na ryskiej wyspie Kipsala oraz hala sportowo-koncertowa Arena Riga, gdzie odbywały się główne nabożeństwa.

Przez cały czas trwania ESM po południowych wspólnych modlitwach na młodych czekały m.in. spotkania tematyczne obejmujące duchowość, sprawy Kościoła, kwestie społeczne oraz zagadnienia związane z wiarą i kulturą. Bracia ze Wspólnoty z Taizé zachęcali uczestników, by spotykali się z uchodźcami i próbowali ich zrozumieć. "Bo z doświadczenia Taizé wiemy, że kiedy wsłuchamy się w historię konkretnego człowieka i spróbujemy go zrozumieć, otwierają się nasze serca i znajdujemy rozwiązania trudnych sytuacji" - powiedział w rozmowie z KAI br. Marek.

Ponadto pielgrzymi spotykali się także w małych grupach, dzieląc się doświadczeniem wiary, a rozważaniom towarzyszyło hasło „Wytrwać w nadziei, w niej jest twórcza siła”. Była to też okazja do poznawania wspólnot lokalnych. Podczas tych spotkań gospodarze zapraszali tych, którzy robią coś dla innych: osoby, które chodzą do więzienia, pomagają ubogim, dają im jeść.

Uczestnicy ESM wsparli też finansowo swych rówieśników cierpiących z powodu wojny w Aleppo, Mosulu i na wschodzie Ukrainy.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama