Zbrodnie w imię religii potępione

„Potępiamy zbrodnie, które zostały dokonane w imię religii” – to słowa z przesłania opublikowanego na zakończenie paryskich obrad Forum Katolicko-Prawosławnego.

Jego uczestnicy w sposób jednoznaczny i bezapelacyjnie potępiają tych, którzy używają religii, aby usprawiedliwić przemoc i śmierć.

Przypominając akty terrorystyczne, które dotknęły Europę, podkreślili oni, że w ten sposób nie chcą stygmatyzować samej religii muzułmańskiej, ale fakt, iż niektórzy terroryści usprawiedliwiają swoje działania, powołując się na święte teksty islamu. Biskupi katoliccy i prawosławni biorący udział w Forum zauważyli także, że aktów terrorystycznych dopuszczają się często młodzi ludzie wykluczeni społecznie, którzy w ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie. Ponadto wezwali religijnych przywódców islamskich do czuwania nad tym, aby nie propagowano wśród ich współwyznawców wrogiego obrazu świata niemuzułańskiego.

W końcowym przesłaniu uczestnicy Forum wyrazili też solidarność z prześladowanymi chrześcijanami, którzy stali się obiektem aktów terrorystycznych szczególnie na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. „Europa środkowa i wschodnia –  czytamy w przesłaniu – zbyt długo cierpiała jarzmo ucisku, aby nie czuć solidarności z prześladowanymi dziś chrześcijanami”

Forum Katolicko Prawosławne zostało zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy CCEE wspólnie z patriarchatem Konstantynopola w porozumieniu z Kościołami prawosławnymi obecnymi w Europie. Odbyło się  już po raz piąty z kolei, tym razem na temat: „Europa w obawie przed zagrożeniem fundamentalistycznego terroryzmu a wartość osoby i wolności religijnej”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama