Kard. Müller: W sprawie Lutra jest dziś wielki zamęt

W sprawie Marcina Lutra istnieje dziś wielki zamęt i trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia nauczania Kościoła nie była to reforma, tylko rewolucja, czyli całkowita zmiana podstaw wiary katolickiej – zauważa kard. Gerhard Müller, odnosząc się do licznych ostatnio wypowiedzi na temat inicjatora reformacji.

Kard. Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla, że nie jest prawdą twierdzenie, jakoby intencją Lutra była jedynie walka z praktyką odpustów czy z grzechami renesansowego Kościoła.

W książce napisanej w 1520 r. „De captivitate Babylonica ecclesiae” widać już bardzo jasno, że „Luter odrzucił wszystkie zasady wiary katolickiej, Pisma Świętego, Tradycji apostolskiej, nauczania papieży i soborów, biskupstwa” – podkreśla niemiecki kardynał. Luter zrywa z koncepcją spójnego rozwoju doktryny chrześcijańskiej, odrzuca sakramenty, a święcenia biskupie traktuje jako wymysł papieży.

Były prefekt watykańskiej dykasterii przypomina, że hierarchia sakramentalna w jedności z Następcą Piotra jest istotnym elementem Kościoła ustanowionego przez samego Chrystusa. Jego odnowa polega na odnowie wiary przeżywanej w łasce, odnowie obyczajów, etyki, życia duchowego i moralności, a nie na zakładaniu nowego Kościoła. Dlatego – podkreśla kard. Müller – niedopuszczalnym jest twierdzenie, że reforma Lutra była dziełem Ducha Świętego. Przeciwnie, sprzeciwiała się ona Duchowi, bo Duch Święty nie może przeczyć samemu sobie.

Niemiecki purpurat zauważa, że dziś mówi się o Lutrze ze zbyt wielkim entuzjazmem, nie znając jego teologii i katastrofalnych skutków jego ruchu. Pozytywnie można oceniać jego dobrą wolę i jasny wykład podstawowych tajemnic wiary, a nie jego wystąpienia przeciw wierze katolickiej i hierarchiczno-apostolskiej strukturze Kościoła.

Nie jest też prawdą, że Luter miał początkowo dobre intencje i że to nieugięta postawa Kościoła sprowadziła go na błędną drogę. To nieprawda – pisze kard. Müller. – Intencją Lutra była walka z handlem odpustami, ale jego celem nie były odpusty same w sobie, lecz jako element sakramentu pokuty. Nie jest też prawdą, że Kościół odmawiał dialogu z Lutrem. Można dyskutować nad sposobami tego dialogu, lecz jeśli chodzi o istotę doktryny, trzeba stwierdzić, że władze Kościoła nie popełniły błędu.

Purpurat podkreśla też, że błędów osobistych, grzechów ludzi Kościoła, nie wolno mylić z błędami odnośnie do nauczania i sakramentów. Kto tak robi, wierzy, że Kościół jest organizacją utworzoną przez ludzi i neguje zasadę, że to sam Jezus założył Kościół i strzeże go w przekazywaniu wiary i łaski w sakramentach za pośrednictwem Ducha Świętego. Jego Kościół nie jest jedynie ludzką organizacją; jest Ciałem Chrystusa, w którym istnieje nieomylność soboru i papieża, przy ściśle określonych okolicznościach. W dzisiejszym zamęcie natomiast dochodzi się do całkowitego odwrócenia porządku rzeczy. Twierdzi się, że papież jest nieomylny w swoich prywatnych wypowiedziach, a omylni są papieże, kiedy na przestrzeni dziejów głosili wiarę katolicką.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyznaje, że dziś, 500 lat po Lutrze, dążymy do pojednania. Nie może się to jednak odbywać kosztem prawdy i z wywoływaniem zamętu. To zrozumiałe, że pragnie się dobrych relacji z niekatolikami, aby zbliżyć ich do pełnej jedności z hierarchią katolicką, także poprzez przyjęcie tradycji apostolskiej zgodnie z wiarą katolicką. Czym innym jest jednak niezrozumienie czy wręcz fałszowanie tego, co wydarzyło się przed 500 laty – dodaje kard. Müller.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

 • Megi
  28.10.2017 11:14
  @Savoranola....nie pomyślałeś, że p.Franciszek w Lund zjawił się być może?, by wam protestantom pomóc w NAWRÓCENIU w powrocie do KK...Poza tym, @Savoranola jakie my możemy czerpać wzorce ?....od protestantów skoro herezjarcha Luter przeniósł do protestantyzmu WSZYSTKO co chciał z KK...ODCINAJĄC się od KRZEWU WINNEGO, którym JEST KOŚCIÓŁ KATOLICKI...przywłaszczył sobie co prawda znak Krzyża Świętego...z którego niestety usunął prawdy wiary KK o konieczności łaski sakramentu ZBAWIENIA- którym oprócz chrztu świętego jest POKUTA i POJEDNANIE ....usunął konieczność NAWRÓCENIA...Zasada waszego usprawiedliwienia opiera się na egoistycznym pragnieniu świętości przy jednoczesnej rezygnacji z walki duchowej, polega na utożsamianiu się z subiektywizmem zgodnym z ideą Lutra "wiara MOJA jest moim zbawieniem" wystarcza wam do waszego Zbawienia...No i do czego ta "MOJA" wiara doprowadziła protestantyzm ?....widać w tysiącach denominacji , gdzie każdy sobie "rzepkę skrobię"....My katolicy w przeciwieństwie do was heretyków mamy świadomość swoich ułomności i grzeszności.....Więc nieustannie od 2000lat powracamy do Boga w sakramencie pokuty i pojednania i uczęszczamy na Mszę Świętą, by wiara , która jest łaską nadprzyrodzoną daną nam w sakramencie chrztu świętego była w nas ZYWA i WIARYGODNA....I dzięki Bogu jesteśmy WIARY-GODNI bo, żyjemy w JEDNOŚCI wiary KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, od DNia Pięćdziesiątnicy UŚWIĘCANI JESTEŚMY MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, który JEDNOCZY NAS PRZY OŁTARZU NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY, dzięki której dzieła świętych REFORMATORÓW, pociągają nas,bo uczą nas GODNEGO ŻYCIA z Bogiem z bliźnim i samym sobą, @Savoranola....my wiemy, ze.Święci którzy orędują za nami w Niebie, swoją świętość zawdzięczają wiernemu życiu z Bogiem w ŚWIĘTYM POWSZECHNYM I APOSTOLSKIM KOŚCIELE..są dla nas inspiracją WIARY,która nie jest jak twierdzi protestantyzm "MOJA."...ale pochodzi od Boga.....1listopada to dzień SWIĘTYCH i naszego KK ŚWIĘTO....to dzień,gdzie wspominamy Świętych,którzy mogli wybrać życie w grzechu i mieć pokój serca, bo "MOJE" sumienie subiektywnie ROZEZNAJĄCE zwalnia mnie z odpowiedzialności za grzech,który jak wiadomo Luter nauczał im gorszy tym lepszy dla zbawienia człowieka...ŚWIĘCI KK, zupełnie odwrotnie uczą nas jak np.Ignacy Loyola kontrreformator POKORY- posłuszeństwa Bogu i walki z samouwielbieniem wynikającym z EGOtyzmu "MOJEJ" wiary....Wy nie wierzycie w ŚWIĘTYCH OBCOWANIE,...my tak ...to Święci uczą nas heroicznej służby na wzór Chrystusa oddającego za nas Życie...na wzór Matki Bożej cierpiącej i umierającej pod Krzyżem Swojego Syna Bożego...my katolicy NAŚLADUJEMY CHRYSTUSA stając się sługami MIŁOŚCI... Święci KK nimi są.... Natomiast wy protestanci jak udowadnia to historia protestantyzmu dążycie do DOMINACJI "Mojej wiary" ,a jak nie może zdominować inaczej wierzącego ,to zakłada swój zbór....dowodem na to jest kalwinizm,luteranizm czy anglikanizm.....nie mówiąc o zjawisku pentekostalizacji potępianym również przez protestantyzm....Uzasadniam dlaczego w odpowiedzi na twój post odniosłam się do SWIĘTYCH KK, by ukazać, że My katolicy uczymy się Dobra przede wszystkim od Chrystusa , błogosławionych i świętych katolików, których charyzmaty ubogacają KK i odnawiają KK,bo pochodzą od Ducha Świętego...nie od moderatorów i animatorów pentekostalizacji propagujących jakąś? nową ewangelizację...Ewangelia jest NIEZMIENNA .....to ludzie próbują ją zmienić, dopasować do "MOJEJ " antykatolickiej wiary.... Serdecznie pozdrawiam i zapewniam o swojej modlitwie do Wszystkich Świętych prosząc ich o wstawiennictwo za żyjących od 496 lat w herezji protestantyzmu byście się NAWRÓCILI i do ŹRÓDŁA CZYSTEJ WIARY POWRÓCILI , którym jest Jeden Święty Powszechny i Apostolski Kościół Katolicki....Poza którym nie ma ZBAWIENIA...
 • Megi
  28.10.2017 22:14
  @Savoranola....wolność,to nie SAMOWOLA.... polega przede wszystkim na umiejętnym wyborze tego,co ŚWIĘTE , i pochodzi od Boga...protestantyzm pochodzi od Lutra, który porzucił KK, wybrał życie poza KK i według własnych pożądliwości żył ...głosił herezje ,więc stał się bezbożnikiem....Jk,11- 16..... KK jako Mistyczne Ciało Chrystusa jest sacrum....a herezja profanum- zaprzeczeniem ŚWIĘTOŚCI, dlatego KK zawsze potępia ją gdyż w Bogu nie ma idyferencji , herezja ją posiada dlatego zagraża KK bo niszczy ZDROWĄ NAUKĘ i Luter jako wykształcony i świadomy katolik wiedział o tym,.... wiedział również, że jak się NAWRÓCI czyli zaprzestanie głosić kłamstwa sola fide , to będzie ZBAWIONY....Nie zrobił tego, spalił bullę i KPK....Jego wybór, Jego wola...herezjarcha skoncentrował się na głoszeniu swojej nauki,która nie podlega czyjemukolwiek osądowi...Luther doskonale wiedział czym jest głoszenie przekręconej Ewangelii...Ga1,6-9.....@Savoranola,skoro uważasz, że nauka Lutra jest dla Ciebie ważniejsza, od Tej,którą NIEZMIENNIE od 2000lat głosi Kościół Chrystustowy.... Twój wybór masz do tego prawo...Jednakże jako katoliczka, zobowiązana jestem do UŚWIADOMIENIA Tobie PRAWDY, iż KK nie jest instytucją wymyśloną przez człowieka.... Apostołowie zostali powołani osobiście przez Pana Jezusa do służby Kapłańskiej w KK, który jest darem ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA.dla każdego człowieka....KK jest Mistycznym Ciałem Chrystusa...gdzie dokonuje się ODKUPIENIE -ZBAWIENIE CZŁOWIEKA...przez Sakramenty Święte...KK jest ich szafarzem....Zgodnie z nauką św Pawła w 1Kor 7,23 za wielką cenę zostaliśmy nabyci , ....KRWIĄ NASZEGO PANA.... byśmy byli niewolnikami ludzi....dlatego my Katolicy odrzucamy herezję protestantyzmu, bo nie pochodzi od Boga, tylko od człowieka...Wierni Jednemu Świętemu Powszechnemu i Apostolskiemu Kościołowi Chrystusowemu przestrzegamy Prawa wolności ....polecam lekturę Listu św.Jakuba Apostoła.List ten i List św Judy, M Luter usunął ze swojego nauczania....Nie istnieją w biblii protestanckiej ,....@Sarovanola jak sądzisz dlaczego?....A propos uwielbienia Boga...możliwe w ogóle jest wielbienie Boga? w sytuacji życia w grzechu śmiertelnym przeciwko Duchowi Świętemu... Mt12,31-37....Herezja jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu.... i Luter o tym bardzo dobrze wiedział...I mimo to trwał uporczywie i zuchwale głosił "Moja wiara" .... @Savoranola czy wierny Chrystusowi chrześcijanin manipuluje Słowem Bożym?...Luter w swojej Biblii umieścił tylko, te natchnione księgi, które są zgodne z jego wiarą....jest to twoim zdaniem ok?
 • Megi
  28.10.2017 22:26
  A cóż jest złego w modlitwie do Boga prosząc o wstawiennictwo czyli POMOC ŚWIĘTYCH?....@Sarovanola co znaczą Twoje słowa niech umarli adorują umarłych?...kto twoim zdaniem wstanie z martwych jak Jezus powróci?
 • paulus
  29.10.2017 21:33
  ....mozna sie obrazic...nalezy upomniec ...nawet 77 razy ...ale nie znam przypadku by kogos kto odszedl z domu...doganial tenze dom ...to on musi do niego wrocic ... tu przypowiesc o synu marnotrawnym jest bardzo wskazana....ofiar podzialu jest juz i tak za duzo a Bog jest i tak sedziom sprawiedliwym ...i tylko on ma prawo i bedzie to sadzil...w to nie nalezy watpic...Szczesc Boze.
Dyskusja zakończona.