Kim jest papież? Czym jest papiestwo?

Książka kard. Müllera zasadniczo poświęcona jest papieżowi i urzędowi papieskiemu i - co warto podkreślić - pisana była w trakcie sprawowania urzędu prefekta.

Kim jest papież? Czym jest papiestwo?   wydawnictwowam.pl Gerhard Ludwig Müller: "Papież. Posłannictwo i misja". Wydawnictwo WAM Nakładem wydawnictwa WAM ukazała się ostatnio ważna książka byłego już Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera "Papież. Posłannictwo i misja". Książka zasadniczo poświęcona jest papieżowi i urzędowi papieskiemu i - co warto podkreślić - pisana była w trakcie sprawowania urzędu prefekta. Autor ujmuje zagadnienie wszechstronnie: uwzględnia podstawy teologiczne i rozwój historyczny, nie pomija też spraw trudnych i dyskusyjnych, kryzysów papiestwa i dróg wyjścia z niego, podejmuje także problemy obecnie rozpalające wyobraźnię i wzbudzające ostre dyskusje.

Jednym z szeroko podejmowanych zagadnień jest kwestia reformacji. W portalu wiara publikujemy fragment książki, w oryginale zatytułowany "Ocena Reformacji" (poniżej linki do tekstów). Pojawiają się w Internecie omówienia wypowiedzi kard. Müllera, które - być może - opracowano na podstawie tej książki. Jeśli faktycznie takie jest źródło wypowiedzi, wydają mi się one mało uczciwe, zwłaszcza w ocenie osoby Marcina Lutra. Zacytuje tu choćby takie fragmenty książki, innego rozdziału niż publikowany w portalu (niestety, żadne wydawnictwo nie zgodzi się na publikację książki w całości):

"Późniejszy reformator ani nie zamierzał dokonać podziału zachodniego chrześcijaństwa na zwalczające się wspólnoty kościelne, ani nie ponosi jako jedyny odpowiedzialności za zaistniałą katastrofę. Jego skoncentrowane podmiotowo pytanie "Jak mogę znaleźć łaskawego Boga?" wyraża dobrze wewnętrzne zmagania zakonnika o całkowite upodobnienie się do Chrystusa. (...) "

"Luter jako chrześcijanin, zakonnik i teolog, aż do decydującego roku 1520 był zdecydowanym katolikiem. Afirmował materialne i formalne zasady katolicyzmu nie z przyzwyczajenia, ale z przekonania. (...)"

"Luter dowiedział się o wprowadzającym w błąd kazaniu Johanna Tetzela (1495-1519) od swoich penitentów z Wittenbergii. Jego protest przeciwko tej praktyce był ze wszech miar uzasadniony, a nawet absolutnie konieczny. Bez skruchy nie ma odpuszczenia grzechów, zaś połączenie go z darowiznami pieniężnymi, nawet jeśli służą one dobremu celowi, zagraża zbawieniu duszy. Zakrada się przez to zwodnicza pewność i na koniec nawet dopuszczenie do siebie prymitywnego i lekkomyślnego przekonania, że od Boga można kupić odpuszczenie grzechów za pomocą środków materialnych. Zamiast przywołać Tetzela do porządku, kompetentny organ władzy kościelnej zakwestionował prawowierność Lutra i ważność jego protestu. (...)"

Cytuję w sposób oczywisty wybiórczo, by uwydatnić tę cześć wypowiedzi kardynała i zachęcić do przeczytania zarówno materiałów publikowanych w portalu, jak i samej książki.

Warto to zrobić także z innego powodu. Teologia jest nauką wymagającą wielkiej precyzji myślenia. Koniecznie trzeba wiedzieć, gdzie przebiega granica między tym, co wiemy i w co wierzymy, a tym, co jest jedynie naszym wnioskiem. Kard. Müller jest teologiem. Potrafi swoje stwierdzenia zatrzymać we właściwym momencie. Niestety, często z jego stwierdzeń wyciągane są wnioski, które niekoniecznie są uprawnione, a często prowadzą do ograniczenia myślenia. Te wnioski stają się dla wielu "ikoną" poglądów teologa i przyczyną "ustawienia go" po jednej lub drugiej stronie sporu. Można mieć wątpliwości, czy on sam w przypisywanych mu poglądach na pewno by się odnalazł.

Jeśli kogoś interesują fakty, powinien sięgnąć do źródła. Dzięki wydawnictwu WAM jest to możliwe.

 

Gerhard Ludwig Müller: Papież. Posłannictwo i misja. Wydawnictwo WAM.

Fragmenty książki:

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama