Blaski i cienie reformacji

Pastor Erich Busse z Drezna, zaangażowany działacz na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, przedstawił 24 listopada w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej wykład "Luter, reformacja a my".

Sala międzyrzeckiego muzeum, w której widnieją portrety przodków, również wyznania luterańskiego, stanowiła idealne kulisy do prelekcji ukazującej pozytywy i negatywy reformacji. Pastor Busse nakreślił kontekst religijny, polityczny i społeczny wystąpienia dr. Marcina Lutra. Pojawiło się wiele interesujących aspektów reformacji, m.in.: skupienie na Biblii, głosie sumienia, dowartościowanie powszechnej edukacji, wpływ na kształtowanie języków narodowych, kultury, dowartościowaniu ludzkiej pracy i traktowaniu jej jako daru Boga i współudziale w dziele stworzenia.

Jednocześnie prelegent pokazał ciemniejszą stronę wydarzenia. - Muszę przyznać, że po raz pierwszy tak wyraźnie usłyszałem ze strony luterańskiej o tylu cieniach i negatywnych konsekwencjach reformacji - powiedział ks. Tadeusz Kuźmicki, diecezjalny referent ekumeniczny. Pastor z Drezna cały wykład przedstawił zrozumiałą polszczyzną, mówił o barbarzyństwie wojen religijnych, morderstw o podłożu wyznaniowym, zbytniej zależności wspólnot protestanckich w pewnym okresie od władzy księcia czy państwa, wyrażającej się we wpływie na nauczanie i liturgię Kościoła. Podsumowując, pastor Busse zaznaczył, że reformator Luter nie był ani diabłem, ani świętym.

Luterański pastor od kilku dekad współpracuje z Polakami. Urodzony w NRD, był związany z opozycją w Polsce. Specjalnie nauczył się języka polskiego, aby nawiązywać osobiste kontakty i wspierać działania ukierunkowane na pojednanie między sąsiadującymi narodami. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. św. Brata Alberta za działalność na rzecz pojednania wyznań i religii oraz odznaczenia Komandoria "Missio Reconciliationis" (Misja Pojednania) za osiągnięcia na rzecz pojednania i porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i środowisk. Wśród odznaczonych przez Komandorię Misji Pojednania znaleźli się m.in.: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Henryk Muszyński, naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama