W dawnym obozie koncentracyjnym modlitwa o jedność chrześcijan

W byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Fort VII w Poznaniu zainaugurowany zostanie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, organizowany przez Poznańską Grupę Ekumeniczną. W jego ramach zaplanowano też modlitwy w więzieniu i areszcie śledczym.

Hasłem rozpoczynającego się w czwartek, międzynarodowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa "Prawica Twoja wsławiła się mocą". W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę w prawosławnej parafii Świętej Trójcy w Siedlcach.

W Poznaniu i okolicach Tydzień inaugurowany jest ekumeniczną modlitwą w Forcie VII. Działający tam w czasie II wojny światowej obóz był największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit. Był też pierwszym obozem, w którym niemieccy oprawcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej.

Współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ks. Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego powiedział PAP, że Grupa stara się zachęcać do modlitwy o jedność chrześcijan "w różnych, czasami trudnych miejscach". "Jednym z takich trudnych miejsc jest właśnie Fort VII, który jest symbolem podziału, a nie jedności. Jest symbolem tego, że Bóg 'odwrócił się na chwilę', 'zapomniał', 'przyzwolił' - każde z tych słów jest tu niedoskonałe. Jest to miejsce szczególne, ale też jest to miejsce, które jednoczy. Ból jest wspólny dla katolika i ewangelika, dla prawosławnego i baptysty; cierpienie jest niesamowicie ekumeniczne" - powiedział. 

"To trudne miejsce także dlatego, że czasem modlimy się nie tylko za ofiary, ale i za katów - bo i oni potrzebują naszej modlitwy" - dodał ks. Ostryk. Podkreślił, że będzie to pierwsza o takim wymiarze modlitwa ekumeniczna w Forcie VII.

Organizowany przez Poznańską Grupę Ekumeniczną Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan obejmuje kilkanaście wydarzeń w Poznaniu i w regionie. Wśród nich są m.in. spotkania modlitewne w Areszcie Śledczym w Poznaniu i w Zakładzie Karnym we Wronkach. "To też jest szczególne miejsce. Ludzie tam przebywający nie mogą pójść, z wiadomych powodów, na nabożeństwo ekumeniczne, ale nabożeństwo ekumeniczne może przyjść do nich" - powiedział ks. Ostryk.

W skład Poznańskiej Grupy Ekumenicznej wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy oraz Kościół Chrześcijan Baptystów.

Historia współpracy poznańskich kościołów chrześcijańskich ma przeszło 40-letnią historię. Poznańska Grupa Ekumeniczna powstała w 2002 roku. Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez Kościoły poznańskie jest Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Obóz w Forcie VII był największym w Wielkopolsce ośrodkiem eksterminacji polskich elit. Przez Niemców określany był jako Lager der Blutrache - "obóz krwawej zemsty". W początkowym okresie istnienia obozu koncentracyjnego w Forcie VII kierowano do niego przede wszystkim osoby, które władze niemieckie uznawały za przeciwników politycznych lub wrogów Niemiec i Niemców.

Fort VII był pierwszym obozem, w którym niemieccy oprawcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej. W październiku 1939 r. uruchomili testową komorę gazową, w której stosowano przywożony w butlach tlenek węgla. Ofiarami testów było kilkuset pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Poznańskiego.

Obóz istniał do 1944 roku; dokładna liczba więzionych i zamordowanych w Forcie VII nie jest znana. Różne wyliczenia wskazują, że więziono tam od 17 tys. do ponad 40 tys. osób. Niemcy zamordowali w Forcie ok. 4,5 tys. osób, ale wielu egzekucji dokonano w okolicach Poznania - liczba straconych poza obozem nie jest znana.

«« | « | 1 | » | »»