Ekumeniczny Exodus

Przedstawiciele Gminy Żydowskiej oraz Kościołów chrześcijańskich stanęli na starcie 10. Maratonu Biblijnego.

W auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odczytano na głos pierwsze czternaście rozdziałów Księgi Wyjścia. Lekturę zainicjował biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który w miniwykładzie przybliżył zebranym historię powstania i treść księgi.

W roli następnego lektora wystąpił ks. radca Waldemar Szajthauer z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W gronie pozostałych 24 czytających znaleźli się ponadto przedstawiciele zborów: baptystów i adwentystów, prawosławia oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Ekumeniczny Exodus   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość W gronie słuchaczy - uczniowie szkoły prowadzonej przez Córki Bożej Miłości Każdy z czytających otrzymał na pamiątkę mały bochenek - chleb pojednania.

Wspólnej lekturze towarzyszyła wystawa poświęcona Irenie Sendlerowej, ratującej żydowskie dzieci z w czasie II wojny światowej, pamięci której bieżący rok poświęcił sejm RP.

Maraton już po raz dziesiąty zorganizowały radio diecezjalne Anioł Beskidów oraz Książnica Beskidzka. Redakcja radia wybrała fragmenty Księgi Wyjścia, natomiast dyrekcja Książnicy skompletowała grono czytających, w którym znaleźli się nie tylko reprezentanci różnych religii i wyznań, ale także samorządowcy, funkcjonariusze mundurowi, pracownicy instytucji miejskich, oświatowych i opiekuńczych oraz uczniowie.
Ekumeniczny Exodus   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość W auli Książnicy Beskidzkiej: czytający Biblię oraz słuchacze maratonu Idea ekumenicznego czytania Biblii zrodziła się dziewięć lat temu. Organizuje się je zawsze podczas trwania Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Do tej pory czytano już wspólnie, w gronie wiernych Kościołów chrześcijańskich, wybrane księgi Nowego Testamentu, a wraz z przedstawicielami Gminy Żydowskiej także wybrane księgi Starego Przymierza.

«« | « | 1 | » | »»