Kościoły chrześcijańskie w Jerozolimie bronią swego tradycyjnego przywileju

Przedstawiciele głównych Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie odmówili w czwartek, broniąc tradycyjnego przywileju pochodzącego z epoki otomańskiej, podporządkowania się decyzji władz miejskich, które postanowiły, że mają płacić podatek od nieruchomości.

Decyzja dotyczy obiektów, które nie są związane z działalnością konfesyjną.

"My, przełożeni Kościołów w Jerozolimie, uważamy, że takie postanowienie jest sprzeczne z historyczną pozycją Kościołów w Świętym Mieście Jerozolimie i ich stosunkami z władzami świeckimi na przestrzeni dziejów" - napisali we wspólnym komunikacie dostojnicy kościelni z terenu Ziemi Świętej.

Deklarują oni "zdecydowanie i jedność" w obronie swej obecności i stanu posiadania w Ziemi Świętej, domagając się od władz miejskich anulowania decyzji i poszanowania status quo, aby nie doszło "do pogwałcenia charakteru" świętego miasta.

Wśród sygnatariuszy oświadczenia są administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego arcybiskup Pierbattista Pizzaballa, zwierzchnik Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy Teofil III, patriarcha Nurhan Manugian z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego oraz kustosz Ziemi Świętej, franciszkanin ojciec Francesco Patton.

Komunikat podpisali również inni dostojnicy reprezentujący różne chrześcijańskie Kościoły w Jerozolimie.

Kościoły od czasów Imperium Otomańskiego korzystają z przywileju, który został utrzymany również w latach mandatu brytyjskiego (1922-1948) do czasów obecnych. Po zajęciu przez Izrael w 1967 roku Jerozolimy Wschodniej i dokonaniu przez państwo żydowskie jej aneksji w 1980 roku (nie uznawanej przez większość społeczności międzynarodowej) Kościoły nadal korzystały ze zwolnienia z podatków od nieruchomości; znaczna ich część pochodzi z darów jakie przez wieki wierni zapisywali Kościołom.

Władze miejskie Jerozolimy ogłosiły 4 lutego, że będą się domagały od Kościołów płacenia podatków od nieruchomości wykorzystywanych w celach nie związanych z działalnością konfesyjną, np. hoteli lub rezydencji. Zmienia to historycznie ukształtowane relacje między władzami świeckimi a chrześcijańskimi władzami religijnymi w mieście.

Oficjalny doradca hierarchów kościelnych w Ziemi Świętej Wadie Abunassar, którego opinię przytacza agencja EFE, uważa, że świeckie władze Jerozolimy próbują "narzucić (Kościołom) swą decyzje bez podejmowania z nimi dialogu". Przypomniał, że obowiązuje w tej sprawie porozumienie między Watykanem i Izraelem, na mocy którego zwolnienie Kościołów od podatków ma obowiązywać aż do czasu zawarcia nowego paktu, z czego wynika, że władze miejskie Jerozolimy "działają w sposób jednostronny".

Abunassar wezwał władze Jerozolimy do "wycofania się ze swych zamiarów", a rząd Izraela aby "uczynił wszystko w celu zapewnienia poszanowania dawnych porozumień między władzami cywilnymi, Kościołem i organizacjami międzynarodowymi". (PAP)

ik/ ap/

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama