Abp Ziemba w cerkwi: Wierzący w Chrystusa nie powinni żyć z dala od siebie

- Wierzący w Chrystusa nie powinni żyć z dala od siebie - powiedział metropolita białostocki abp Wojciech Ziemba, 19 stycznia w białostockiej cerkwi Świętego Ducha, z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwu przewodniczył ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub. Obecny byli także k sTomasz Wigłasz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i przedstawiciele władz lokalnych.

Abp Ziemba mówił o potrzebie modlitwy w kontekście zjednoczenia chrześcijan: "Ogarniamy modlitwą wszystkie wzajemne przewinienia chrześcijan. Modlimy się, bo modlitwa leczy z choroby, jest prośbą o naprawienie złego stanu. Posłuszni wezwaniu Chrystusa: Proście a będzie wam dane, aby wobec naszej słabości Pan Bóg przyszedł z pomocą". Podkreślał konieczność modlitwy, gdyż każdy człowiek jest słaby i nieustannie potrzebuje pomocy i dodał: "Modlitwa jest naszym naturalnym sposobem bytowania".

Chociaż zjednoczenie chrześcijan jest przez wszystkich oczekiwane, to jednak jeszcze nie wiemy jak będzie ono ostatecznie wyglądało. Dlatego potrzeba modlitwy do Ducha Świętego, który jest sprawcą jedności: "Nie wiemy tego dzisiaj, ale modlimy się aby dostrzec znaki Boże i usłyszeć głos Boży. W najlepszej wierze staramy się dawać świadectwo Ewangelii. Módlmy się abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego, bo przez jego moc wszystko jest możliwe, a jedność nastąpi w momencie, kiedy Ojciec objawi swoja władzę".

Z kolei prawosławny biskup Jakub powiedział: "Jest tyle dziedzin życia, problemów, gdzie bez względu na wyznanie możemy i powinniśmy działać wspólnie. To może być bardzo dobra płaszczyzna do wyrażenia naszej jedności. Wszyscy bowiem opieramy się na Ewangelii i na większość problemów mamy taki sam pogląd i to powinno być podstawą wiary". Przypomniał, że Kościół prawosławny prosi codziennie o jedność wszystkich chrześcijan, ale w tym czasie czyni to szczególnie. "Dążenie do pojednania jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem - mówił Biskup. Jako uczniowie Chrystusa winniśmy zabiegać o odzyskanie utraconej jedności. Pojednanie nie powinno być utożsamiane z podporządkowaniem". Podkreślił, że w dążeniu do jedności najważniejsza jest modlitwa, której przykład dał sam Chrystus modląc się: "Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie". "Wszystko, co czynimy bez modlitwy skazane jest na niepowodzenie" - podkreślał biskup Jakub.

Ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dziękując za spotkanie modlitewne podkreślił obecność Chrystusa wśród tych, którzy się modlą wspólnie w Jego imię. Przypomniał, że ta wspólnota posiada dwa aspekty: "Społeczność Kościoła, to jest społeczność z Chrystusem, ale też społeczność z braćmi i siostrami. Społeczność tych «dwóch albo trzech», którzy wspólnie się gromadzą". Podkreślił doniosłość spotkań chrześcijan, którzy razem się spotkają na modlitwie i wspólnie uwielbiają Boga.

Na spotkaniu byli obecni duchowni prawosławni i katoliccy, a także Janusz Krzyżewski, marszałek województwa podlaskiego, Waldemar Pawłowski, który reprezentował prezydenta Białegostoku. Uroczystość uświetnił Chór Akademii Muzycznej w Białymstoku pod dyr. prof. Wioletty Bieleckiej.

W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan już kolejny rok najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów wygłaszają kazania podczas nabożeństw ekumenicznych. 22 stycznia prawosławny biskup Jakub wygłosi homilię w kościele św. Rocha w Białymstoku, gdzie Mszy św. będzie przewodniczył arcybiskup Wojciech Ziemba. Ponadto w ramach Tygodnia 20 stycznia w zborze chrześcijan baptystów kazanie wygłosi ks. kan. Radosław Kimsza, referent ds. ekumenicznych archidiecezji białostockiej. Modlitwie będzie przewodniczył miejscowy pastor Ireneusz Dawidowicz. Nabożeństwu w intencji jedności chrześcijan w Kościele ewangelicko-augsburskim 21 stycznia, przewodniczył będzie ks. Tomasz Wigłasz, a kazanie wygłosi ks. inf. Zygmunt Lewicki, referent ds. ekumenicznych archidiecezji białostockiej. W Ratuszu Miejskim 23 stycznia, można będzie wysłuchać ekumenicznego koncertu chórów zboru baptystów, katedry katolickiej "Carmen" oraz Centrum Kultury Prawosławnej "Eleos". Siostry zakonne archidiecezji o jedność chrześcijan będą się modliły 24 stycznia w kościele błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama