Modlitwa kobiet w Katowicach

Powinieneś pomagać, taki nakaz zapisał w naszych sercach Stwórca – powiedziała w kazaniu Adelajda Walica z kościoła ewangelickiego. – Pomoc możemy dawać o każdej porze. To bardzo ważne czyny. Dla wielu ludzi historia ich życia sprowadza się jednak do pasma zmarnowanych okazji do czynienia dobra.

W ramach Światowego Dnia Modlitwy w katowickim kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się 3 marca nabożeństwo ekumeniczne. Przygotowały je chrześcijanki reprezentujące różne kościoły, skupione w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Natomiast liturgię nabożeństwa przygotowały w tym roku kobiety z Republiki Południowej Afryki.
Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy mają na celu przede wszystkim umacnianie wiary w Jedynego Pana i Zbawiciela. Zbliżają też ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, aby przełamywać poczucie izolacji i osamotnienia. Pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, a także ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn. Poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z uczestników nabożeństw jedną rodzinę.
? Świat oferuje dzisiaj wiele dóbr, które możemy brać, ale w życiu ważne jest, żeby dawać innym jak najwięcej dobra – mówiła Adelajda Walica w swym kazaniu. – Dzisiaj rzadko kto jest zdolny do dobrowolnego wyrzeczenia się dóbr. Mamy wokół ubogich, ale wielu chciałoby im pomagać rękami innych.
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet (ŚDMK) to ruch ekumeniczny, liczący 117 lat i skupiający chrześcijanki różnych wyznań. Wspólną modlitwę kobiet zainicjowała w 1887 r. Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego. W roku 1890 dwie członkinie Kościoła Baptystów wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych. Od 1919 r. nabożeństwo z okazji Dnia Modlitwy Kobiet ustalono na pierwszy piątek marca. Od 1992 r. w pracach przygotowawczych i nabożeństwach bierze czynny udział Polski Związek Kobiet Katolickich. Od 2000 roku Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha", a od 2001 r. wyznawczynie Kościoła grekokatolickiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama