Ekumenizm w archidiecezji gnieźnieńskiej

Nabożeństwa ekumeniczne, wykłady nt. ekumenizmu oraz modlitwy w intencji przywrócenia utraconej jedności to najważniejsze inicjatywy podejmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Oficjalnie rozpoczął się on wczoraj wieczorem, w gnieźnieńskiej katedrze, nabożeństwem ekumenicznym z udziałem bp. Janusza Jaguckiego z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

,,W archidiecezji gnieźnieńskiej procent chrześcijan, którzy nie należą do Kościoła rzymskokatolickiego jest znikomy, toteż trudno o permanentną i wzmożoną współpracę. Niemniej zawsze aktualna jest modlitwa za naszych braci w Chrystusie oraz pogłębione studium na temat innych wyznań. Tegoroczne Nabożeństwo Ekumeniczne w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz wykłady nt. ekumenizmu w gnieźnieńskim Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym Sekcji Gnieźnieńskiej UAM są najlepszym przykładem troski lokalnego Kościoła o to, aby wszyscy byli jedno" - mówi ks. Waldemar Szczerbiński, referent ds. ekumenizmu w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Przejawem tej troski są także inicjatywy podejmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej w ciągu całego roku. Należą do nich m.in.: pielgrzymka katolików i ewangelików szlakiem Ottona III, która - jak mówią organizatorzy - pozwala dostrzec wspólny fundament obu wyznań, spotkania ekumeniczne organizowane w ramach kolejnych Zjazdów Gnieźnieńskich, na których temat ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego zajmuje bardzo ważne miejsce, a wreszcie ekumeniczne nabożeństwa i modlitwy organizowane w różnych parafiach min.: w Sarbii i Szamocinie.

Zdaniem ks. Waldemara Szczerbińskiego wszelkim tego typu inicjatywom musi towarzyszyć wiara i nadzieja, że staną się one skuteczne bez wywoływania różnicy poglądów w sprawach zasadniczych. ,,Nie można zapominać o tym, że wzajemna współpraca jest utrudniona przez podziały, które wskutek różnic poglądów powstają pośród nas w zagadnieniach dotyczących wiary i porządku kościelnego. Dzięki ruchowi ekumenicznemu uświadamiamy sobie lepiej te różnice i jednocześnie odkrywamy obszary, w których jesteśmy zgodni. Duch Święty i Słowo Boże zobowiązują nas do stałego zbliżania się z sobą w ramach służby Bogu" - dodaje ks. Waldemar Szczerbiński.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...