Abp Gądecki: Musimy mieć nadzieję na zjednoczenie wszystkich chrześcijan

Nadzieję na zjednoczenie wszystkich wyznawców Chrystusa wyraził w piątek w Poznaniu wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki podczas nabożeństwa ekumenicznego odprawionego w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„W obliczu trudności wciąż stojących na drodze ekumenizmu nie możemy tracić ducha. Musimy wierzyć, że dzięki mocy Chrystusa, która nas wspomaga, naprawdę możemy osiągnąć cel, jakim jest pełna jedność wszystkich chrześcijan” - powiedział metropolita poznański w kazaniu wygłoszonym w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego.

Arcybiskup Gądecki zaznaczył zarazem, iż zjednoczenia chrześcijan nie da się osiągnąć bez szczerego nawrócenia, gdyż – jak stwierdził hierarcha – „nie może istnieć ekumenizm bez gotowości do reformy i odnowy”.

„Nie istnieje bowiem ekumenizm bez nawrócenia, bez oczyszczenia pamięci i serca, bez zmiany naszego sposobu myślenia, mówienia i postępowania. I to nie zmiany bagatelnej, nie zmiany delikatnej, ale zmiany radykalnej” - mówił wiceprzewodniczący Episkopatu.

Zdaniem metropolity, „dialog ekumeniczny spełnia funkcję rachunku sumienia i musi być wezwaniem do tego, aby prosić o przebaczenie”. „To nie inni powinni się nawracać, lecz my wszyscy mamy się nawracać do Chrystusa. I w takiej mierze jesteśmy z Nim zjednoczeni, jesteśmy także zjednoczeni między sobą” - podkreślił arcybiskup Gądecki.

W nabożeństwie wzięli udział duchowni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego oraz zielonoświątkowego.

Duchowni wspomnianych sześciu Kościołów tworzą powstałą w 2001 roku Poznańską Grupę Ekumeniczną, która podejmuje na terenie Wielkopolski wiele inicjatyw zmierzających do zbliżenia chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama