Włocławek: Ekumeniczna sesja nt. przestrzeni sakralnej w kościołach różnych wyznań

"Przestrzeń sakralna w kościołach: rzymskokatolickich, prawosławnych i ewangelickich" - była tematem sesji naukowej, która odbyła się w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 22 stycznia we Włocławskim Seminarium Duchownym.

Przestrzeń sakralną w katolickiej tradycji teologicznej ukazał ks. dr Dariusz Kaliński z Kazimierza Biskupiego. Prelegent stwierdził, że "przestrzenią sacrum jest cały kosmos, jako dzieło, udzielającego się w swej Opatrzności Boga. Sacrum znajdujemy w Kościele, który nierozerwalnie jest zjednoczony ze swoją Głową Jezusem Chrystusem i napełniany obecnością Ducha Świętego. Przestrzenią sacrum jest w końcu człowiek, powołany do wspólnoty z Bogiem i do godności dziecka Bożego".

Uwarunkowania liturgiczne przestrzeni Kościołów prawosławnych omówił ks. kanonik Mikołaj Hajduczenia z Torunia z Kościoła prawosławnego. Stwierdził m.in.. że "ikonie należy się taki sam kult jak Ewangelii. Oznacza to, że sztuka ikony została postawiona na takim samym poziomie, co Biblia. Z tego powodu ikona jest innym rodzajem teologii, jest teologią, w barwach i liniach, jest kolorową kontemplacją". Stąd też, jak zauważył prawosławny teolog, ikonę należy umieć odczytywać. "W sytuacjach, gdy język staje się bezradny, ikona przejmuje jego funkcje i w innym języku, sobie właściwym, tłumaczy prawdy wiary. Właściwe miejsce ikony jest w świątyni, związana jest ona z liturgią. Tak samo jak liturgia jest ona wtajemniczeniem w Boga. Nie istnieje w oderwaniu od słowa, muzyki, poezji i gestu liturgicznego".

Sztuka sakralna kościoła prawosławnego to jednak nie tylko ikona. Ważną rolę ma również architektura cerkwi. "Tworzy ona przestrzeń sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Świątynia prawosławna to Dom Pański, to oznacza greckie słowo kiriakon, od którego pochodzi słowiańska cerkow, chram-dom, w którym Pan zechciał zamieszkać wśród swego ludu. Pierwszą świątynią na ziemi był raj, gdzie człowiek mógł bezpośrednio przebywać z Panem Bogiem. Świątynia chrześcijańska umożliwia człowiekowi powrót do raju. W niej gromadzą się wierni by stać się kościołem modlącym się - po grecku ekklesja, w języku cerkiewno-słowiańskim sobór, który gromadzi nie tylko świętych, Aniołów, ludzi, ale sobór wszystkich stworzeń, co wyraża np. stary sobór św. Dymitra we Włodzimierzu, (z XII w.). Ściany zewnętrzne tej świątyni pokryte są płaskorzeźbami zwierząt, ptaków i roślin. Świątynia głosi, więc wewnętrznie, soborowe zjednoczenie, które powinno zwyciężać chaotyczny podział oraz wrogość świata i człowieka. Zawiera w sobie połączenie nieba i ziemi i wszelkiego stworzenia w jedno w Chrystusie, co jest istotą powołania Kościoła, wyraża w swojej istocie cały kosmos".

Ks. radca Andrzej Mendrok z Żychlina k. Konina (Kościół ewangelicko-augsburski) zauważył, że "sakralna przestrzeń jest tam, gdzie jest Sacrum, czyli Bóg, a jest on obecny w nas i wokół nas, dlatego: życie codzienne winno być nabożeństwem i liturgią, w którym człowiek może być użyteczny Bogu służąc swemu bliźniemu". Jak podkreślił "szczyt liturgii jest w nabożeństwie, czyli w społeczności słuchania Słowa Bożego i przyjmowania sakramentów".

Sesję podsumował i udzielił błogosławieństwa biskup włocławski Wiesław Mering.

Wieczorem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła we Włocławku odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. Mszy św. Przeodniczył bp-senior Bronisław Dembowski. W uroczystej Eucharystii wzięli udział, oprócz duchownych katolickich, kapłani z Kościoła prawosławnego Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła ewangelicko-metodystycznnego. Homilię wygłosił ks. Michał Walukiewicz - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej z Włocławka. Kaznodzieja wzywał do otwarcia się na słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i zachęcał do porzucenia ludzkiej pychy i egoizmu, a większego zaangażowania w pełnieniu uczynków miłości względem bliźnich. Prosił też zebranych o większą odpowiedzialność za Kościół. "Jeśli mamy być braćmi i siostrami w wierze, to nie możemy oceniać, osądzać, oskarżać się, ale dawać prawdziwe świadectwo wiary i odwagi w jej wyznawaniu oraz praktykowaniu" - apelował.

Na zakończenie Mszy słowo podziękowań za ekumeniczne spotkania w diecezji włocławskiej, wyraził ks. Janusz Olszański - Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej Oddział Kujawsko-Pomorski. Prosił wszystkich zebranych o modlitwę w intencji mieszkańców RPA, przypominając hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: "Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę" (Mk 7,37). Jak zauważył ks. Olszański "w diecezji włocławskiej ekumenia żyje, dzięki temu, że słuchamy i rozważamy słowo Boże, a ono działa w nas przez Ducha Świętego". Duchowny protestancki życzył wszystkim zebranym, abyśmy kiedyś jednym głosem wielbili naszego Boga.

Przed pasterskim błogosławieństwem bp Dembowski wyraził swoje pragnienie dotyczące przyjmowania Komunii świętej przez wszystkich chrześcijan. Obecnie jest wspólnota modlitwy, "Uczty Barankowej", ale nie ma jeszcze "wspólnoty stołu". "Miejmy nadzieję, że trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa będzie pełną komunią" - postulował biskup.

Sesja odbyła się pod patronatem bp Meringa, jej inicjatorem był ks. prałat Grzegorz Karolak - diecezjalny referent d/s ekumenizmu.

Konferencję poprzedziło otwarcie wystawy akwareli na papierze i jedwabiu Brygidy Ingrid Mrozek, protestanckiej malarki z Gdańska.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama