Moskwa: Przywrócenie jedności przy dżwiękach dzwonów

Podpisaniu aktu o zjednoczeniu rosyjskiego prawosławia 17 maja w moskiewskiej świątyni Chrystusa Zbawiciela towarzyszyć będą specjalne dźwięki znajdujących się tam dzwonów.

Różne tony, opracowane przez miejscowych dzwonników, witać będą przybywających na miejsce metropolitę Laura - zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą (RKPzG) i patriarchę Aleksego II - głowę Patriarchatu Moskiewskiego.

"Dźwięk, którym zamierzamy przyjąć władykę Laura, opracowaliśmy na podstawie jednego z naszych uroczystych dzwonów. Składa się z dużej liczby ogniw i przyśpiewek dzwonniczych" - powiedział rosyjskiej agencji Interfax starszy dzwonnik Kremla i cerkwi Chrystusa Zbawiciela Igor Konowałow. Podkreślił, że główną rolę odegra tu 18-tonowy dzwon "Swiatitielskij", na którym przedstawiono podobizny czterech metropolitów moskiewskich: Piotra, Aleksego, Jonasza i Filipa.

Najpierw, w oczekiwaniu na przybycie głównych osobistości, nad okolicą będzie rozbrzmiewał tzw. błagowiest (dobra nowina), czyli spokojne uderzenia "Swiatitielskiego", a gdy samochód z Laurem znajdzie się w polu widzenia dzwonników świątyni, rozlegnie się tzw. triezwon, czyli dźwięk trzech dzwonów z dzwonnic: północno- i południowo-wschodniej oraz z północno-zachodniej. Gdy zwierzchnik RKPzG będzie wchodził do świątyni, da się słyszeć znów błagowiest, do którego po dwóch minutach dołączy największy miejscowy dzwon, zwany "Carskim".

Przybycie Aleksego II ogłosi dźwięk zwany "patriarszym" - bić będzie wszystkich pięć dzwonów, łącznie z dzwonnicą nadbramną przy wejściu do dolnej cerkwi.

Igor Konowałow poinformował agencję, że dzwonnicy Patriarchatu Moskiewskiego już od dłuższego czasu pomagają wychowywać "nowe pokolenie" Kościoła "zagranicznego" i np. w 1998 on sam założył szkołę sztuki dzwonniczej przy dzwonnicy cerkwi św. Mikołaja w Stuttgarcie. Dodał, że obecnie on i jego koledzy przy świątyni Chrystusa Zbawiciela rozporządzają obszernym zestawem dzwonów, przeznaczonych do obsługi różnych co do rangi wydarzeń kościelnych.

Rozmówca agencji przypomniał, że do 1928 tamtejsza dzwonnica pracowała "byle jak", w sposób nieuporządkowany. Ale od czasu, gdy świątynię (zniszczoną na rozkaz Stalina w 1931) odbudowano na początku naszego wieku, opracowano dla niej specjalne dzwony i obecnie wszystkie cztery dzwonnice, oddalone od siebie nawzajem o 40 metrów, brzmią jednogłośnie, w rytmie jednego wielkiego dzwonu - oznajmił starszy dzwonnik największej moskiewskiej świątyni prawosławnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama