Benedykt XVI: Zgromadzenie w Sybinie krokiem ku pełnej jedności Kościoła

Dążenie do widzialnej jedności chrześcijan jest istotne, aby światło Chrystusa mogło oświecić wszystkich ludzi. Podkreśla to Papież w przesłaniu do uczestników III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sybinie w Rumunii.

Odbywa się ono od 4 do 9 września pod hasłem: „Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność w Europie”. Benedykt XVI skierował swój list na ręce kard. Petera Erdő, przewodniczącego Rady katolickich Konferencji Biskupów Europy (CCEE) i francuskiego pastora Jean-Arnolda de Clermonta, który stoi na czele zrzeszającej inne wyznania Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Obie konferencje są organizatorami spotkania.

Papież wyraża nadzieję, że przyczyni się ono do postępów na drodze do przywrócenia pełnej, widzialnej jedności wszystkich chrześcijan. Przypomina, że Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint określił zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego jako „nieodwołalne”. Zwraca uwagę na znaczenie, jakie zarówno dla dialogu teologicznego, jak i braterstwa chrześcijan ma ekumenizm duchowy. „Modlitwa o jedność – pisze Benedykt XVI – uzdalnia chrześcijan Europy, by odważnie stawiać czoło bolesnym wspomnieniom przeszłości i problemom społecznym naszej epoki szerzącego się relatywizmu”. Ojciec Święty wyraża przekonanie, że nasze wspólne korzenie są głębsze aniżeli podziały. Wskazuje, że Europa potrzebuje miejsc spotkania, w których doświadcza się jedności wiary. Zapewnia o swej modlitwie, by Sybin stał się takim miejscem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama