R. van der Linden: Kościoły będą miały swoje miejsce w strukturach Rady Europy

Przemawiając 6 września na forum III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden obiecał Kościołom stałe miejsce w strukturach Rady.

W swoim przemówieniu polityk wezwał również do opracowania i przyjęcia międzynarodowego traktatu o ochronie dziedzictwa religijnego: kościołów, meczetów, synagog i innych obiektów o znaczeniu duchowym. Dokument ten obowiązywałby zarówno w warunkach pokojowych, jak i w czasie wojny. Van der Linden zapewnił, że zamierza rozpocząć w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy prace nad tym narzędziem prawa międzynarodowego.

Wskazał też na "żywotną rolę", jaką w życiu społecznym mają do odegrania Kościoły. "Przez swój głęboki szacunek dla godności każdego człowieka, są one niezbędne dla zapewnienia pokoju i sprawiedliwości na świecie". "Uważam, że politycy powinni to uznać i umocnić rolę Kościołów i organizacji religijnych w społeczeństwie" - oświadczył gość Zgromadzenia w Sybinie. Zaznaczył, że religie powinny być wprawdzie oddzielone od polityki, to jednak politycy nie mogą się ich bać, lecz powinni z nimi współpracować dla dobra społeczeństwa.

W rozmowie z dziennikarzami przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podkreślił, że choć Unia Europejska jest bardzo ważna, to jest ona tylko częścią Europy. Jego zdaniem, nie można akceptować istnienia jakby dwóch Europ. Istnieje tylko jedna Europa, połączona tymi samymi wartościami - stwierdził z mocą

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama