Komisarz J. Figiel: nie ma wolności bez Boga

Prawdziwa wolność jest oparta na humanizmie a ten z kolei zakłada istnienie Boga - powiedział Jan Figiel, komisarz europejski ds. kultury i wychowania na trwającym obecnie w Sybinie III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym. Podkreślił, że "jedność bez wolności jest złudzeniem".

Rzeczywista wolność jest oparta na prawdziwym humanizmie, a ten, kto odrzuca humanizm, w rzeczywistości odrzuca Boga - tłumaczył dalej komisarz. Przypomniał, że wielkie totalitaryzmy jak nazizm czy komunizm, odrzucając humanizm, odrzucały też Boga.

Zwrócił uwagę, że Europa jest wspólnotą wspólnot, w której chrześcijaństwo odgrywa wielką rolę. Przytoczył dane tzw. eurobarometru z 2005, według których 52 procent Europejczyków wierzy w Boga a dalszych 27 procent wierzy w duchowy wymiar życia.

Chrześcijaństwo wyraźnie zapisało się w historii Europy a powinniśmy pamiętać, że wolność, demokracja, pokój i wspólnota europejska nie były zapewnione - mówił dalej polityk. Podkreślił, że wartości te są wynikiem ofiar i pracy przodków, w tym również chrześcijan.

Komisarz ds. kultury podjął z kolei tematy aktualne dla dzisiejszej Europy. Według niego jedność powinna być uczestnictwem w tych samych wartościach, a nie asymilacją. Ważnym wyzwaniem dla kontynentu jest globalizacja. Jako zjednoczona Europa mamy większą szansę, aby mieć coś do powiedzenia - wyjaśniał Figiel. Zaznaczył, że Europa jest zjednoczona pod względem nie tylko gospodarczym, ale też kulturowym, a tu Karta Ekumeniczna z 2001 r. była ważnym krokiem na drodze budowania jednej Europy jako wspólnego domu.

Dalszym problemem naszego kontynentu jest różnorodność kultur. Zniesienie granic i rozwój techniki podróżowania powoduje, że Europa staje się coraz bardziej wielokulturowa. Jan Figiel podkreślił jednak, że powinniśmy raczej mówić o Europie interkulturowej, ponieważ zakłada to dialog między kulturami i tworzenie czegoś nowego. Dialog jest potrzebny nie dla siebie samego, ale do rozwiązywania konkretnych problemów jak migracja, ochrona środowiska itp. - tłumaczył komisarz.

Na zakończenie Jan Figiel zaznaczył, że Europa powinna być synonimem otwartości umysłu i serca, bo musimy pozostać kompetentni, racjonalni, ale jednocześnie musimy być współczujący i solidarni - stwierdził gość Zgromadzenia w Sybinie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama