Sybin: 4. dzień zgromadzenia ekumenicznego

Światło Chrystusa i świat. Stworzenie, Sprawiedliwość i Pokój”. Pod takim hasłem minął czwarty dzień III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sybinie, które jest okazją do przyjrzenia się znaczeniu europejskich chrześcijan w kontekście całego świata.

Punktualnie o godzinie 9:00 uczestnicy zgromadzili się na modlitwie, której przewodził Anders Wejryd, arcybiskup Uppsali. Na podstawie fragmentu listu św. Pawła do Efezjan (5, 8-14) impuls biblijny przygotowała Rosemarie Wenner, biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Niemczech. Dzięki Chrystusowi staliśmy się dziećmi światła, które pozwala nam żyć w sprawiedliwości, pokoju i dobru. Medytację ubogaciły dwa świadectwa, które dali Mesrop Parsamyan z Kościoła Armeńskiego i reprezentująca wspólnotę „Arka” w Liverpoolu, Hilary Wilson.

Część plenarną rozpoczęło odczytanie przesłań i pozdrowień dla uczestników (m.in. arcybiskupa Luciana Muresana i Klary Lubich). Wprowadzeniem w temat spotkania była mulitmedialna prezentacja o sytuacji w Sierra Leone.

Główny referat czwartego dnia wygłosił prof. Andrea Riccardi. Założyciel Wspólnoty św. Idziego pokreślił jak wiele dla Europejczyków oznacza pokój, widziany zwłaszcza w perspektywie wojen minionego stulecia. Dzięki bolesnym doświadczeniom z przeszłości mieszkańcy starego kontynentu są odpowiedzialni za pokój i sprawiedliwość nie tylko w Europie, ale także poza jej granicami. Stwierdzając, że „Europa nie może stać się samotną wyspą” prof. Riccardi przypomniał uczestnikom słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”. Europejskie otwarcie oznacza współpracę z mieszkańcami innych kontynentów oraz pomoc, jaką Europejczycy – m.in. dzięki zamożności, jaką osiągnęli – mogą okazać w rozwiązywaniu aktualnych problemów na świecie. Prof. Riccardi podkreślił również znaczenie duchowości w życiu współczesnych Europejczyków, która nie oznacza ucieczki od świata, lecz służy w przejmowaniu odpowiedzialności za świat.

Przy „okrągłym stole” dyskutowano o Stworzeniu, Sprawiedliwości i Pokoju, które stanowią trzy elementy podtytułu dzisiejszego hasła. Wobec zagrożeń zawiązanych z dokonującymi się zmianami klimatycznymi Elias Crisostomo Abramides z Kościoła prawosławnego nawoływał do natychmiastowego działania na rzecz ochrony środowiska. Nawiązując do propozycji Andrei Riccardiego, zaapelował, aby 1 września został ogłoszony Dniem Ochrony Środowiska. Mówiąc o Sprawiedliwości, Ingrid Naess Holm z Norwegii wskazała na dwie możliwości działania w tym zakresie, a mianowicie: pomoc chorym na AIDS i problem zadłużenia. Trzeci głos poświęcony był problematyce pokoju. W perspektywie bliskowschodniej przybliżył ją Guirgis Ibrahim Saleh z Libanu.

Część plenarną zakończyło odczytanie i dyskusja nad pierwsza wersją końcowego przesłania III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sybinie. Omówione przy „okrągłym stole” zagadnienia są przedmiotem prac w trzech oddzielnych forach. Wieczorem, o godzinie 18:30 w katedrze prawosławnej odmówiono nieszpory przygotowujące uczestników do jutrzejszej Uroczystości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama