III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne wzywa do wzajemnego uznania chrztu

Wezwanie do wzajemnego uznawania chrztu udzielonego w różnych tradycjach chrześcijańskich znalazło się wśród 10 zaleceń, jakie uczestnicy III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego skierowali do swoich Kościołów. Zgromadzenie, które od 4 września odbywało się w rumuńskim Sybinie z udziałem 2,5 tys. delegatów z całego kontynentu, zakończy się jutro modlitwą na głównym placu miasta.

Uczestnicy spotkania wzywają do poszerzenia Karty Ekumenicznej, uchwalonej w 2001 r., którą uznano za "stymulujący przewodnik w naszej ekumenicznej podróży przez Europę". Proszą też o szukanie sposobów doświadczania jedności przez modlitwę chrześcijan za siebie nawzajem, pielgrzymki ekumeniczne, wspólne studia teologiczne, inicjatywy społeczne i diakonijne, projekty kulturalne, jak również wspieranie życia społecznego opartego na wartościach chrześcijańskich.

Zgromadzenie apeluje do chrześcijan naszego kontynentu o udzielenie silnego wsparcia Milenijnym Celom Rozwoju, widząc w nich "konkretny krok ku likwidacji biedy" na świecie. Pragnie również, aby Konferencja Kościołów Europejskich i Rada Konferencji Biskupich Europy - dwaj główni współorganizatorzy tego wydarzenia - podjęły konsultacje z Kościołami na całym świecie w sprawie europejskiej odpowiedzialności za ochronę środowiska wobec groźby zmian klimatycznych, za sprawiedliwy przebieg procesów globalizacji i ochronę praw mniejszości narodowych. Odnosząc się do dramatycznej sytuacji wielu państw afrykańskich, uczestnicy spotkania w Sybinie postulują wspieranie inicjatyw na rzecz anulowania ich zadłużenia i w sprawie wspierania sprawiedliwego handlu.

Ostatni postulat III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego dotyczy ustanowienia w okresie od 1 września do 4 października okresu modlitw w intencji ochrony stworzenia i promocji takiego stylu życia, który przyczyni się do odwrócenia zmian klimatycznych.

Spotkanie w Sybinie było ostatnim etapem III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które jako proces rozpoczęło się w zeszłym roku konferencją z udziałem 150 delegatów z 44 krajów europejskich w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2006 r. w Rzymie. Było to spotkanie w środowisku katolickim. Na drugim etapie spotykały się już wszystkie środowiska wyznaniowe na naszym kontynencie w wymiarach lokalnych, a następnie - w lutym br. w Wittemberdze odbył się trzeci etap - protestancki. Spotkanie na ziemi rumuńskiej, kończące tę swoistą ekumeniczną pielgrzymkę przez Europę, było etapem nie tylko końcowym, ale również prawosławnym.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama