Rosja: Prawosławni o prymacie w Kościele powszechnym

W rosyjskim Kościele prawosławnym powstała grupa robocza dla wypracowania stanowiska w sprawie prymatu w Kościele powszechnym. Na czele grupy stanął zastępca przewodniczącego Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, biskup jegoriewski, Mark.

Grupa robocza powołana została w trakcie plenarnego posiedzenia synodalnego Komisji Teologicznej obradującej w poszerzonym składzie w Wydziale Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Członkowie grupy roboczej wypracują stanowisko rosyjskiego prawosławia w sprawie prymatu w Kościele powszechnym. Najprawdopodobniej sprawie tej będzie poświęcone posiedzenie grupy roboczej w grudniu br.

Kościół prawosławny nie posiada jednego zwierzchnika tak jak rzymsko-katolicki – papieża określanego tytułem „pontifex maximus”. Do czasu rozdziału chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w 1054 r. funkcję „pierwszego pośród równych” pełnił wg prawosławnych biskup Rzymu. Po rozdziale z Kościołem zachodnim funkcję tę w prawosławiu przejął patriarcha Konstantynopola. Wiele współczesnych Kościołów Prawosławnych, w tym rosyjski, nie uznaje prymatu patriarchy Konstantynopola, chociaż Kościół w Konstatynopolu nazywa „Matką Kościołem”. W światowym prawosławiu nie ma zgodności w tej sprawie. Jedni chcą przyznać patriarsze Konstantynopola honorowy tytuł „pierwszego pośród równych”, a inni gotowi są uznać jego rolę koordynatora lub wyższego arbitra.

Problem prymatu w Kościele powszechnym będzie rozpatrywany na posiedzeniu prawosławno-katolickiej Teologicznej Komisji Mieszanej w Rawennie. Przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego zapowiadają twarde stanowiska bez żadnych kompromisów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama