Oświadczenie luterańskiego biskupa w sprawie rozumienia nauki o Kościele

1 października bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce wydał oświadczenie, w którym odniósł się do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary w sprawie rozumienia niektórych aspektów nauki o Kościele.

Oto treść tego oświadczenia:

Warszawa, dnia 1.10. 2007 r


Oświadczenie Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie „Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele”

Ze smutkiem i rozczarowaniem zapoznałem się z dokumentem „Odpowiedź na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele” wydanym przez Kongregację Nauki Wiary z dnia 29 czerwca 2007 r. Dokument ten stwierdza, „że pełnia tajemnicy zbawczej Chrystusa należy do Kościoła katolickiego”.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej. To właśnie z jej przedstawicielami Kościół Rzymskokatolicki podpisał 31 października 1999 r. „Wspólną Deklarację o Usprawiedliwieniu”. Mimo różnic w pojmowaniu istoty Kościoła, obie strony zgodziły się, że słowo Kościół użyte jest w Deklaracji o Usprawiedliwieniu zgodnie z rozumieniem właściwym dla każdego z Kościołów. Dokument w tak istotnej kwestii teologicznej jak usprawiedliwienie, stwarza dobre podstawy do dalszego, owocnego dialogu ekumenicznego. Zaś każde eksponowanie swojego stanowiska, które deprecjonuje partnerów dialogu, utrudnia wzajemne relacje.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP nie może zaakceptować rozumienia Kościoła, tak jak zostało to przedstawione w „Odpowiedziach na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele”. Podobnie jak wszystkie Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej czujemy się Kościołem w pełnym znaczeniu tego słowa. „Kościół jest zgromadzeniem świętych, w którym wiernie naucza się Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów” (Konfesja Augsburska, VII. O Kościele).

Jednocześnie, wraz z pozostałymi Kościołami należącymi do Światowej Federacji Luterańskiej, czujemy się zobowiązani do dalszego dialogu i pielęgnowania wzajemnych relacji z Kościołem Rzymskokatolickim. Jedność Kościoła pojmujemy bowiem z jednej strony jako dar Boży, ale z drugiej także jako zadanie dla ludu Bożego. W dalszym ciągu pragniemy podejmować starania zmierzające w kierunku jedności Kościoła chrześcijańskiego, do której zobowiązuje nas Pan Kościoła i o którą sam Jezus Chrystus się modlił „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 25).

Bp Janusz Jagucki, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama