Białystok: Zwierzchnicy czterech Kościołów chrześcijańskich na modlitwie o jedność

Zwierzchnicy czterech Kościołów chrześcijańskich modlili się o jedność 20 stycznia w białostockim kościele św. Jadwigi Królowej. Mszy św. przewodniczył metropolita białostocki Edward Ozorowski, a homilię wygłosił prawosławny biskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

W modlitwie wzięli udział pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tomasz Wigłasz i pastor Zboru Chrześcijan Baptystów Ireneusz Dawidowicz.

Na zakończenie modlitwy błogosławieństwa udzielili wspólnie arcybiskup katolicki oraz biskup prawosławny.
„Nauczmy się zapominać doznane krzywdy: te prawdziwe i te urojone, odrzućmy wszelkie uprzedzenia, wyzbądźmy się wszelkiej pychy i zakłamania – mówił biskup Jakub – postarajmy się lepiej poznać, a dzięki temu zrozumieć. Budujmy nasze wzajemne stosunki na wzajemnym zaufaniu, a nie na podejrzliwości wrogości”.

Władyka zaznaczył jednak: „Współczesny chrześcijanin jak nigdy chyba dotąd rozumie potrzebę dążenia do prawdziwego pojednania. Zanosimy modlitwy całą naszą nadzieję pokładając w Bogu i pamiętając, że co nie możliwe jest u ludzi, możliwe jest Boga”.

Przypomniał, że modlitwa o jedność jest obowiązkiem chrześcijan. Podstawą jedności jest miłość: „Brak miłości powoduje, że człowiek w człowieku widzi swojego wroga i konkurenta, zamiast swojego bliźniego. Brak miłości prowadzi więc do grzechu i odejścia od Boga. Miłość jest tym, co łączy. Jej brak dzieli. Dlatego modląc się o jedność, prosimy wszechmogącego Boga przede wszystkim o pomnożenie miłości wśród chrześcijan”.

„Żyjemy na terenie, który jest zróżnicowany pod względem religijnym i kulturowo – zaznaczył biskup Jakub – Ta różnorodność w różnych okresach historii była postrzegana różnie. W ostatnim jednak okresie jest coraz więcej takich, którzy traktują ją jako nasze bogactwo. Naszym zadaniem jest nauczyć się umiejętnie korzystać z tego bogactwa. Trzeba się nam nauczyć wzajemnie akceptować takimi, jakimi jesteśmy. Dążyć do jedności można tylko na zasadzie akceptacji, zrozumienia i partnerstwa, a nie zasadzie dominacji i pojednania”.

„Wspólna obecność w świątyni jest epifanią jedności i można powiedzieć, że osiągnęliśmy dużo – powiedział na zakończenie abp Ozorowski. Chociaż do pełnej jedności jeszcze daleko, to już trzeba się cieszyć ze stopnia na który powoli wchodzimy. Pozostaje wiele do zrobienia w naszym życiu, zwłaszcza na obszarze małżeństw, rodzin, poszanowania zwyczajów, tradycji i odrębności wyznaniowych, a także wspólnego przebywania w szkole, na studiach, w zakładach pracy, walki o stanowiska, i tego co się pisze, mówi i pokazuje w środkach masowego przekazu”.

„Jedność nie jest wartością obok której można przejść obojętnie. Jest tą rzeczywistością, ku której wyrywa się zawsze serce człowieka. Dziękujemy Bogu, że takie pragnienia pozwala nam w sercu nosić” – dodał Metropolita Białostocki.

„Modlitwa jest wspaniałym przywilejem. Tym z doznań ludzkiej duszy, gdzie człowiek doznaje przemiany. Im częściej się modli, im intensywniej angażuje się w modlitwę, tym bardziej przybiera podobieństwa tego z którym przebywa na tej modlitwie: podobieństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Życzę, aby ta modlitwa w której trwamy, była dla nas inspiracją do trwałego pokoju i skutecznego pojednania” – mówił Pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

„Po stu latach modlitwy o jedność możemy dzisiaj uczestniczyć w kościele katolickim we Mszy, gdzie Słowo Boże zwiastuje prawosławny biskup, gdzie uczestniczą pastor Kościoła Baptystów, ksiądz luterański” - zauważył Ireneusz Dawidowicz Pastor z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

W modlitwie w kościele św. św. Jadwigi wzięli udział alumni i profesorowie miejscowego seminarium duchownego, duchowni katoliccy i prawosławni oraz siostry zakonne.

Spotkania modlitewne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Białymstoku odbywają się w kościele, cerkwi, zborze baptystów i ewangelików. Od kilku już lat najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów głoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w siostrzanym Kościele.

«« | « | 1 | » | »»