Część anglikanów bliżej Rzymu

Do jedności z Rzymem dążą anglikanie, którzy odłączyli się od swej wspólnoty wyznaniowej już w latach 90., po pierwszych święceniach kobiet. Tworzą oni Tradycyjną Wspólnotę Anglikańską, w której skład wchodzi 14 Kościółów lokalnych w Afryce, Ameryce, Azji, Australii i Europie.

Duchowy zwierzchnik tej wspólnoty, abp John Hepworth, otrzymał 25 lipca list od kard. Williama Levady, będący odpowiedzią na jego wizytę w Kongregacji Nauki Wiary w październiku ubiegłego roku. Przedstawił on wówczas Stolicy Apostolskiej propozycję tak zwanej „jedności korporacyjnej”, umożliwiającej zachowanie byłym anglikanom jak najwięcej z ich anglikańskiej tożsamości. Kard. Levada zapewnia tradycyjnych anglikanów, że ich propozycja jest poważnie rozważana. Z kolei abp Hepworth w wydanym w tym samym dniu oświadczeniu napisał, że list watykańskiego purpurata „powinien być zachętą dla całej wspólnoty (...) skłaniającą do nowej modlitwy za Ojca Świętego, kard. Levadę i jego współpracowników w Kongregacji Nauki Wiary oraz za wszystkich kapłanów i wiernych, będących w drodze do coraz bliższej komunii w Chrystusie ze Stolicą Apostolską”.

«« | « | 1 | » | »»