Konieczny powrót do chrześcijańskich korzeni

Nadzieję na odzyskanie przez dotkniętą kryzysem Wspólnotę Anglikańską duchowych bogactw chrześcijańskiej tradycji wyraził ks. kard. Walter Kasper w przemówieniu do 650 biskupów anglikańskich zgromadzonych na Konferencji Lambeth w Wielkiej Brytanii - pisze Nasz Dziennik.

Jak podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Wspólnota Anglikańska winna znaleźć sposób potwierdzenia godności wszystkich ludzi i zachęcania kobiet do odgrywania aktywnej roli w Kościele, pozostając przy tym w zgodzie z Pismem Świętym i Tradycją chrześcijańską.

Rozpoczynając przemówienie pt. "Refleksje rzymskokatolickie na temat Wspólnoty Anglikańskiej", ks. kard. Kasper wyraził uznanie dla gospodarzy konferencji, że nawet w trudnych sytuacjach wewnętrznych poprosili o opinie swych rozmówców w ekumenicznym dialogu. - Nie będziecie szczególnie zadowoleni z tego, co powiem, ale bądźcie pewni, że mówię to jako przyjaciel - powiedział hierarcha, dodając, że reprezentuje Kościół zaangażowany w dialog z anglikanami.

Ksiądz kardynał odniósł się do najpoważniejszych problemów, jakie dzielą wewnętrznie Wspólnotę Anglikańską, czyli udzielania święceń kapłańskich i biskupich kobietom oraz homoseksualistom, a także udzielania dwóm osobom tej samej płci ślubów. Przypomniał, że nauczanie Kościoła o grzeszności postaw i zachowań homoseksualnych "jest głęboko zakorzenione w Starym i Nowym Testamencie", jak również w całej tradycji chrześcijaństwa. Przypomniał, że w dokumencie "Życie w Chrystusie" (wydanym w 1994 r.) anglikanie przyznali, że zgadzają się z katolikami, iż działania homoseksualne są grzeszne, choć mogą się różnić przy udzielaniu rad moralnych i duszpasterskich w takich przypadkach. Zdaniem księdza kardynała, wyraźna deklaracja Wspólnoty Anglikańskiej w tej sprawie pozwoliłaby na wspólne z katolikami świadectwo o ludzkiej płciowości i małżeństwie, tak konieczne w dzisiejszym świecie.

Odnosząc się do święceń kobiet, hierarcha przypomniał, że Papieże wielokrotnie w sposób całkowicie jednoznaczny przedstawiali przywódcom anglikańskim nauczanie katolickie na temat niemożności udzielania święceń kapłańskich i biskupich kobietom. Jezus bowiem wybrał tylko mężczyzn na apostołów. - Kościół katolicki uważa się tu za związanego wolą Jezusa Chrystusa i nie czuje się wolny w ustanawianiu nowej tradycji, obcej tej, której był wierny przez wszystkie wieki - podkreślił z mocą ks. kard. Kasper. We Wspólnocie Anglikańskiej kobiety są wyświęcane na kapłanki w 28 prowincjach, w 4 są już nawet dopuszczone do posługi biskupiej, a w 13 innych istnieje taka możliwość.

Ta sytuacja nie może pozostać bez wpływu na dalszy przebieg trwającego od ponad 40 lat dialogu teologicznego między Kościołami katolickim i anglikańskim, który przyniósł wiele cennych owoców, których nie wolno utracić. - Choć nasz dialog doprowadził do znaczących uzgodnień co do idei kapłaństwa, święcenia biskupie kobiet w istotny sposób ostatecznie blokują możliwość uznania przez Kościół katolicki święceń anglikańskich - podkreślił ksiądz kardynał, dodając, że na drodze do pełnej jedności, która jest celem dialogu, "zrobiono krok wstecz". Jak zauważył, teraz zmieni się charakter dialogu, gdyż będzie miał on cele mniej określone. Co więcej, nie będzie go już podtrzymywał "dynamizm wynikający z realistycznych szans na osiągnięcie jedności, jakiej chce od nas Chrystus".

Konferencja Lambeth zakończy się jutro, po 2 tygodniach obrad.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama