Metropolita rosyjsko-prawosławny krytykuje „liberalizację” w Kościołach protestanckich

„Silną liberalizację” niektórych Kościołów protestanckich skrytykował kierownik Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Cyryl (Gundiajew).

- Coraz więcej wspólnot protestanckich atakują „tendencje wrogie Biblii” - uważa metropolita Smoleńska i Kaliningradu.

Zarzuca tym wspólnotom, że błogosławią związki osób tej samej płci oraz wyświęcają na kapłanów, „a nawet” nadają godności biskupie osobom otwarcie przyznającym się do swego homoseksualizmu. Poglądy metropolity Cyryla przedstawiło w najnowszym numerze niemieckojęzyczne czasopismo „Orthodoxie aktuell“ powołując się na źródła rosyjskie.

Według tych informacji metropolita Cyryl skrytykował zwłaszcza Kościół episkopalny w USA wchodzący w skład wspólnoty Kościoła anglikańskiego oraz Kościół luterański Szwecji. Poinformował, że Rosyjski Kościół Prawosławny zerwał kontakty z oboma tymi Kościołami, a w to miejsce poszukuje sojuszników wśród wspólnot protestanckich, które „pozostały wierne tradycjom Ewangelii” i reprezentują podobne postawy moralne jak rosyjskie prawosławie. Te wspólnoty będą się starały razem przeciwdziałać groźbie „wojowniczej sekularyzacji”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama