Nowa struktura Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Łotwie

Synod największego Kościoła Chrześcijańskiego na Łotwie, jakim jest Kościół Ewangelicko-Luterański obradujący w Rydze w dniach 5-6 lipca 2007 r. dokonał zmian w strukturze tegoż Kościoła.

Synod dokonał nowego podziału administracyjnego Kościoła luterańskiego na Łotwie na:

1. Archidiecezję ryską z siedzibą w Rydze (7dekanatów), której biskupem jest dotychczasowy arcybiskup Jānis Vanags urodzony 25.05.1958 r., ordynowany na księdza 1.11.1985 r., wybrany przez Synod Kościoła arcybiskupem Łotwy 26.01. 1993 r. i konsekrowany biskupem w katedrze ryskiej dnia 29.08.1993 r.

2. Diecezję Liepājas z katedrą Św. Trójcy (6 dekanatów). Biskupem diecezjalnym został wybrany przez Synod Kościoła ks. Pāvils Brūvers, urodzony 10.04.1949 r. , ordynowany 20.08.1995 r.

3. Diecezję Daugavpils z katedrą im. Marcina Lutra (3 dekanaty). Biskupem diecezjalnym został ks. Einārs Alpe urodzony 11.11.1963 r., ordynowany 17.03.1991 r.

13 października 2007 r. w przepełnionej po brzegi wiernymi ryskiej katedrze w czasie nabożeństwa eucharystycznego, ks. arcybiskup Jānis Vanags w asyście arcybiskupa seniora Ēriksa Mestersa oraz biskupów partnerskich Kościołów luterańskich i Kościołów, które podpisały deklarację w Porvoo (Finlandia) dokonał przez modlitwę do Ducha Świętego i włożenie zwyczajem apostolskim rąk na głowy biskupów – elektów konsekracji (poświecenia, wyświecenia) nowych biskupów diecezjalnych. Arcybiskup w czasie nabożeństwa wygłosił też kazanie.

Nowe prawo kościelne pozostawia arcybiskupowi prawo dokonywania konsekracji biskupów, a wszystkim biskupom prawo dokonywania ordynacji księży i diakonów, oraz wprowadzania w urzędowanie dziekanów i proboszczów. Arcybiskup jest zwierzchnikiem całego Kościoła i swojej archidiecezji oraz reprezentuje Kościół na zewnątrz, a obydwaj biskupi diecezjalni jako zwierzchnicy diecezji reprezentują diecezję wobec władz lokalnych. Obowiązkiem każdego z biskupów jest stanie na straży jedności Kościoła, oraz strzeżenia, aby w diecezji Słowo Boże było zwiastowane czysto i wiernie, a Sakramenty Święte udzielane zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chrystusa, oraz dokonywanie wizytacji na terenie diecezji.

W I Niedzielę Adwentu dnia 1.12.2007 r. odbył się ingres (objęcie diecezji) do katedry Św. Trójcy w Liepajas biskupa Pāvilsa Brūversa, oraz dnia 28.01.2006 r. do prokatedry Św. Anny w Jelgavas. Natomiast w II Niedzielę Adwentu odbył się ingres biskupa Einārsa Alpe do katedry im. Marcina Lutra w Daugavpils. We wszystkich uroczystościach wziął udział arcybiskup Jānis Vanags, księża diecezjalni, goście ekumeniczni, oraz przedstawiciele władz państwowych.

Obecnie Kościół luterański na Łotwie w trzech diecezjach posiada 16 dekanatów, 296 parafii, 146 ordynowanych księży (mężczyzn, nie ma ordynacji kobiet), oraz 70 ewangelistów. Kościół wydając nową Agendę i Śpiewnik dokonał znaczących zmian liturgicznych.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama