Zmiany na stanowiskach biskupów ewangelickich w Niemczech

Rok 2009 dla Krajowych Kościołów Ewangelickich Niemiec (Luterański, Unijny i Reformowany) będzie rokiem zmian w urzędzie biskupim niektórych Kościołów Krajowych.

I. Zmiana w urzędzie zwierzchnika Kościoła najpierw nastąpiła w unijnym Ewangelickim Kościele Krajowym Hessen – Nassau [skrót: EKHN] w związku z przejściem na emeryturę prezydenta (biskupa) Kościoła ks. prof. dr. Petera Steinackera (65), który 16 lat stał na czele Kościoła. Jego następcą jako 6 prezydent Kościola został przez Synod wybrany we wrześniu 2008 r. na 8 lat ks. dziekan dr Volker Jung (49).

W niedzielę dnia 15 lutego 2009 r. w olbrzymim kościele miejskim (parafialnym) w Friedberg, w obecności ponad 800 zaproszonych uczestników i tysięcy widzów telewizyjnych na całym świecie oraz wielu gości z partnerskich Kościołów z całej Europy, ale też z Afryki i z Indii odbyło się pożegnanie odchodzącego prezydenta Kościoła Hessen – Nassau jak również wprowadzenie w urząd nowego prezydenta Kościoła. Polską Radę Ekumeniczna na tej uroczystości reprezentowali: jej wiceprezes ks. biskup Janusz Jagucki, skarbnik ks. biskup Marek Izdebski i dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas. Pierwszą część nabożeństwa prowadził dotychczasowy prezydent, który mówił o zadaniach, roli i znaczeniu Prezydenta Kościoła w Hessen – Nassau. Następnie po odczytaniu przez prezesa Synodu EKHN prof. dr Karla Heinricha Schäfera aktu wyboru prezydenta Volkera Junga, wiceprzewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec, luterański biskup Turyngii z Eisenach ks. biskup prof. dr Christoph Kähler przewodniczył liturgii konsekracji i wprowadzenia w urząd prezydenta Kościola ks. dziekana Volkera Junga, po czym biskup włożył ręce na głowę ks. Junga. To samo uczynił poprzedni prezydent, przedstawiciele kierownictwa Kościoła, oraz biskupi: prof. dr Martin Hein z Kassel, biskupi z Tanzanii, z Indii i Ameryki, a w imieniu Polski ks. biskup Marek Izdebski (ewang.-reform.).

Kazanie na tekst niedzielnej Ewangelii o czworakiej roli wygłosił nowy prezydent EKHN, który pod koniec kazania powiedział, że jednak wielu przyznaje się do Chrystusa i niedaremne było ziarno rzucane na glebę ich serc, skoro do EKHN przyznaje się 1,8 milina ewangelików i do nadchodzących wyborów do rad parafialnych zgłosiło się do kandydowania ok. 18.000 chętnych współwyznawców. W Powszechnej Modlitwie Kościoła (wiernych) wziął także udział kardynał Karl Lehmann, a błogosławieństwa aronowego udzielił nowy prezydent Kościoła.

Ewangelicki Kościół Hessen – Nassau [EKHN] w swej obecnej strukturze powstał właśnie w miejscowości Friedberg dnia 30 września 1947 r. Dwa dni później pierwszym prezydentem został wybrany dobrze znany w Polsce ks. dr Martin Niemöller. Wtedy to ustalono, że na czele EKHN będzie stał „prezydent Kościoła Krajowego”, którego urząd odpowiada urzędowi biskupa. Ponieważ kierownictwo duchowe Kościola EKHN jest kolegialne, dlatego wraz z prezydentem sprawuje je: zastępca prezydenta, oraz 6 „propstów” (regionalnych biskupów), którzy stoją na czele następujących 6 „propstei” (diecezji) w: Herborn, Giessen, Wiesbaden, Mainz, Frankfurt nad Menem i Darmstadt, gdzie znajduje się także siedziba Kościola. Propstei składają się z dziekanatów, na czele, których stoi dziekan (Dekan / Dekanin), a dziekanaty składają się z parafii, na czele których stoi proboszcz (Pfarrer / Pfarrerin).

1. Prezydent – ks. dr Martin Niemöller, członek „Kościoła Wyznającego” w czasach hitlerowskiego nazizmu, ur. 14 I 1892 r. w Lippstad, zm. 6 III 1984 r. w Wiesbaden.
2. Prezydent - ks. Wolfgang Sucker, ur. 21 VIII 1905 r. w Legnicy na Śląsku, zm. 30 XII 1968 r. w Darmstadt.
3. Prezydent – ks. Helmut Hild, ur 23.05.1921 r. w Weinbach koło Weilburg,
zm. 11 IX 1999 r. in Darmstadt.
4. Prezydent – ks. dr Helmut Spengler, ur. 19 IV 1931 r. w Wetzlar.
5. Prezydent - ks. prof. dr dr h.c. Peter Steinacker ur. 12 XII 1943 r. w Frankfurcie nad Menem.
Wszyscy prezydenci Kościoła w Hessen – Nassau, od pierwszego aż do piątego dbali o dobre stosunki z Polską i dobre kontakty z Polską Radą Ekumeniczna, oraz z Kościołami Ewangelickimi w Polsce idąc zawsze z pomocą. Warto zaznaczyć, ze Ks. biskup dr Helmut Hild przyjaźnił się z ks. konseniorem Janem Karpeckim i w jego ciężkiej czasie choroby w lipcu 1980 r. odwiedził chorego na plebanii w Mikołowie.

II. Najmniejszy z Unii Ewangelickich Kościołów w Niemczech - Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt z siedzibą w Dessau w miejsce przechodzącego w stan spoczynku prezydenta Kościoła ks. Helge Klasson, Synod wybrał 14 listopada 2008 r. nowym prezydentem Kościoła ks. superintendenta Joachima Liebig z Ewangelicko – Luterańskiego Kościoła Krajowego w Schaumburg – Lippe, który objął swój urząd 1 stycznia 2009 r. Nowy prezydent jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci. Urodził się w Hildesheim, dnia 1 marca 1958 r. Teologie studiował w Bethel (Bielefekd) i Hamburgu, ordynowany został w luterańskim Kościele Schaumburg – Lippe, gdzie też był do końca 2008 r. także prezydentem Synodu, oraz honorowym przewodniczącym Domu Starców w Bückeburg, w którym pracuje 80 współpracowników.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |