Rok kościelny u luteran

ROK KOŚCIELNY to chrześcijańska podziałka czasu ustalona przez Kościół, w której przedstawione są dzieje zbawienia. W Kościołach luterańskich składa się z półrocza Pana i półrocza Kościoła, albo też z części świątecznej i bezświątecznej.

ADWENT rozpoczyna zawsze nowy rok kościelny. Kościół Ewangelicko - Augsburski od samego początku posługuje się rokiem kościelnym Kościoła Zachodniego, ponieważ należy do rodziny Kościołów zachodnich.

A. W półroczu Pana, albo w części świątecznej występują trzy główne święta chrześcijańskie w trzech kręgach świątecznych:

I. Boże Narodzenie ku uczczeniu miłości Boga Ojca.
II. Wielkanoc ku uczczeniu naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.
III. Zesłanie Ducha Świętego ku uczczeniu trzeciej osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Okres świąteczny kończy Święto Trójcy Świętej i jest podsumowaniem wszystkich głównych Świąt Chrześcijańskich. Święto to jest uczczeniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

B. W półroczu Kościoła oprócz 27 niedziel po Trójcy Świętej mamy główne święta Kościoła powszechnego, jak też partykularne święta Kościoła Luterańskiego. Okres ten rozpoczyna się w I Niedzielę po Trójcy Świętej, a kończy się trzema niedzielami poświęconymi rzeczom ostatecznym.

Ad A. Rok kościelny i półrocze Pana rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu. Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego "Adventus" i znaczy "Przyjście".

I. W Adwencie oczekujemy na powtórne przyjście Pańskie. Obchodzimy cztery nie-dziele Adwentu.
- 24 grudnia wieczorem i w noc wigilijną obchodzimy pamiątkę narodzenia Pana Jezu-sa, naszego Zbawiciela.
- 25 grudnia obchodzimy I Święto Narodzenia Pana Jezusa.
- 26 grudnia Kościół obchodzi Kościół dzień Męczennika i diakona Szczepana, który pierwszy oddał życie za Chrystusa.
- 27 grudnia dzień świętego Jana Ewangelisty.
- 28 grudnia dzień niewinnych dzieci betlejemskich, które ofiarowały swoje życie za Jezusa.
- 31 grudnia obchodzimy zakończenie roku cywilnego, dziękując Bogu za przeżyty jeden rok życia.
- 1 stycznia Kościół nie tylko uroczyście rozpoczyna nowy rok cywilny, ale także obchodzi Święto Obrzezania i Nadania Imienia Jezus. Po Narodzeniu Pańskim może być od 1 do 2 Niedziel po Bożym Narodzeniu.
- 6 stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego czyli Święto Epifanii.
- W czasie epifanijnym obchodzimy od 1 do 6 Niedziel po Epifanii, przy czym zawsze pierwsza Niedziela po Epifanii jest Świętem Chrztu Pańskiego, a Ostatnia Niedziela po Epifanii wspomnieniem Przemienienia Pańskiego.

Pomiędzy czasem epifanijnym a czasem pasyjnym obchodzimy trzy Niedziele Przedpostne: Septuagesimae (Siedemdziesiątnica), Sexagesimae (Sześciesiątnica) i Quinqegesimae (Pięćdziesiątnica) lub Estomihi („Bądź mi mocną skałą”).

II. W środę po Niedzieli Estomihi rozpoczyna się czas pasyjny, albo wielkiego Postu. Środa Popielcowa jest w Kościele Ewangelickim Dniem Pokuty.

- Istnieje 6 Niedziel Postu czyli Pasyjnych: Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica i Palmarum. Swoje nazwy łacińskie od Niedzieli Estomihi („Bądź mi mocną skałą”) aż po Judica biorą się od pierwszego łacińskiego słowa introitu.

- W Niedzielę Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień z trzema najważniejszymi jego dniami: Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek - jedno z największych świąt ewangelickich - dzień zbawczej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa - Kościół Ewangelicki poprzez luterańską "teologię krzyża" jest Kościołem krzyża Chrystusowego.
Noc paschalna czyli noc wielkanocna z Wielkiej Soboty na Wielkanoc, przejście z śmierci do życia - Pascha rozpoczyna radosny czas wielkanocny.
- Wielkanoc (I i II Święto) - dzień Zmartwychwstania Pańskiego.
- Okres Wielkanocy posiada również 6 Niedziel po Wielkanocy:
Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate i Exaudi.
- Pomiędzy Niedzielą Rogate (Proście) a Exaudi (Wysłuchaj mnie) w czwartek Ko-ściół obchodzi Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

III. Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy, a w dziesięć dni po Wniebowstąpieniu Pańskim obchodzimy przez dwa dni (niedziela i poniedziałek) Święta Zesłania Ducha Świętego. W następną niedzielę obchodzimy Święto Trójcy Świętej (Trinitatis). Święto to jest podsumowaniem trzech głównych Świąt Chrześcijańskich, jak również zakończe-niem pierwszej części roku kościelnego. Druga część roku kościelnego rozpoczyna się 1 Niedzielą po Trójcy Świętej. Takich niedziel troicznych może być od 1 do 27, przy czym trzy ostatnie niedziele muszą być zachowane jako niedziele poświęcone rzeczom ostatecznym czyli eschatologii:
- Trzecia Niedziela przed końcem roku kościelnego poświęcona znakom ostatecznym,
- Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego poświęcona rozpamiętywaniu nad sądem ostatecznym,
- Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego zwana Niedzielą Wieczności, albo O Dniu Ostatecznym poświęcona jest czuwaniu na spotkanie z Panem.

W drugiej części roku kościelnego obchodzimy także święta wspominające apostołów (najważniejsze wspomnienie to 29 czerwca ap. Piotra i Pawła), trzy święta maryjne (2 II Oczyszczenie Marii Panny albo Dzień Ofiarowania Pańskiego, 25 marca - Zwiastowanie i 2 lipca - Nawiedzenie Marii Panny), obchodzone są także święta ewangelistów i św. Jana Chrzciciela (24 VI).

Partykularnymi świętami Kościoła Luterańskiego to:
- czwartek po Trójcy Świętej w Polsce obchodzony jest jako Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, króla szwedzkiego, który uratował ewangelicyzm w Europie Środkowej,
- 25 czerwca: Pamiątka Ogłoszenia Konfesji Augsburskiej (1530),
- 31 października Święto Reformacji.
- 29 września luteranizm obchodzi Dzień Archanioła Michała i wszystkich Aniołów, a zaraz w pierwszą Niedzielę po Świętym Michale obchodzimy Dziękczynne Święto Żniw.
- 1 listopada obchodzony jest w świecie luterańskim Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich zgodnie z artykułem XXI Konfesji Augsburskiej, a w Polsce także jako Pamiątka Umarłych. Oprócz tych uroczystości istnieją jeszcze diecezjalne Dni Pokuty i Modlitwy, pamiątka poświęcenia miejscowego kościoła lub kaplicy, konfirmacja młodzieży. W sobotę po Niedzieli Wieczności kończy się rok kościelny, a następnego dnia rozpoczyna się nowy rok kościelny znowu pierwszą Niedzielą Adwentu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama