Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny

Kościół Ewangelicko - Augsburski zwany też Luterańskim od samego początku posługuje się kalendarzem liturgicznym Kościoła Zachodniego, ponieważ należy do rodziny Kościołów zachodnich.

W I Niedzielę Adwentu (w tym roku 29 listopada) rozpoczął się nowy rok kościelny. ROK KOŚCIELNYt to chrześcijańska podziałka czasu ustalona przez Kościół, w której przedstawione są dzieje zbawienia. Rok kościelny składa się z półrocza Pana i półrocza Kościoła, albo też z części świątecznej i bezświątecznej.

A. W półroczu Pana, albo w części świątecznej występują trzy główne święta chrześcijańskie w trzech kręgach świątecznych:

I. Boże Narodzenie ku uczczeniu miłości Boga Ojca.

II. Wielkanoc ku uczczeniu naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

III. Zesłanie Ducha Świętego ku uczczeniu trzeciej osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Okres świąteczny kończy Święto Trójcy Świętej i jest podsumowaniem wszystkich głównych Świąt Chrześcijańskich. Święto to jest uczczeniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

B. W półroczu Kościoła oprócz 27 niedziel po Trójcy Świętej mamy główne święta Kościoła powszechnego, jak też partykularne święta Kościoła Luterańskiego. Okres ten rozpoczyna się w I Niedzielę po Trójcy Świętej, a kończy się trzema niedzielami poświęconymi rzeczom ostatecznym.

Rok kościelny, jak już powiedzieliśmy i półrocze Pana rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu. Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego "Adventus" i znaczy "Przyjście".

W Adwencie oczekujemy na powtórne przyjście Pańskie. Obchodzimy cztery niedziele Adwentu, w które rozważamy i wspominamy: czasy przed przyjściem Pana Jezusa na ten świat, przygotowujemy się, zgodnie z apostolskim wyznaniem wiary, na Jego powtórne przyjście kiedy to osadzi żywych i umarłych i wspominamy tych, którzy byli związani z Jego pierwszym przyjściem (Maria Panna – IV Niedziela Adwentu).

Ks. Johann Hinrich Wichern (1808–1881), luterański duchowny w Hamburgu wprowadził piękny zwyczaj na Adwent – zawieszanie lub ustawianie wińca adwentowego, na którym co niedzielę zapala się jedną dodatkową świecę adwentową. Bracia z Herrnhut wprowadzili gwiazdę adwentową, która zawieszona nad ołtarzem pali się przez cały okres adwentu i Bożego Narodzenia.

Po czterech niedzielach Adwentu, o zmierzchu, a właściwie o północy, dnia 24 grudnia rozpoczyna się Boże Narodzenie.

- 24 grudnia wieczorem i w noc wigilijną obchodzimy pamiątkę narodzenia Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.

- 25 grudnia obchodzimy Święto Narodzenia Pana Jezusa.

- 26 grudnia Kościół obchodzi Kościół dzień Męczennika i diakona Szczepana, który pierwszy oddał życie za Chrystusa.

- 27 grudnia dzień świętego Jana Ewangelisty.

- 28 grudnia dzień niewinnych dzieci betlejemskich, które ofiarowały swoje życie za Jezusa.

- 31 grudnia obchodzimy zakończenie roku cywilnego, dziękując Bogu za przeżyty jeden rok życia.

- 1 stycznia Kościół nie tylko uroczyście rozpoczyna nowy rok cywilny, ale także obchodzi Święto Obrzezania i Nadania Imienia Jezus. Po Narodzeniu Pańskim może być od 1 do 2 Niedziel po Bożym Narodzeniu.

- 6 stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, czyli Święto Epifanii. W Polsce jest to dzień roboczy i co najmniej dziwne, że chcąc przywrócić ten dzień jako święto, mówi się w Polsce, że Kościół katolicki może obchodzić 6 stycznia jako święto, a inne Kościoły mogą wybrać sobie inny dzień jako swoje święto partykularne. Widać brak znajomości chrześcijańskiego kalendarza liturgicznego u polskich decydentów.

- W czasie epifanijnym obchodzimy od 1 do 6 Niedziel po Epifanii, przy czym pierwsza Niedziela po Epifanii jest Świętem Chrztu Pańskiego, a Ostatnia Niedziela po Epifanii wspomnieniem Przemienienia Pańskiego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |