Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele

22. Tamże, 1010.

23. G. Philips, L’Église et son mystère au IIème Concile du Vatican. Histoire, texte et commentaire de la Constitution Lumen Gentium, tome I, Desclée, Paris 1966, 119.

24. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Mysterium Ecclesiae, n. 1: AAS 65 (1973) 398.

25. Kongregacja Nauki Wiary, Notyfikacja o książce Ojca Leonarda Boffa, O.F.M., “Chiesa: carisma e potere [= Kościół: charyzmat i władza]”: AAS 77 (1985-II) 758-759. Ten fragment Notyfikacji, choć nie jest cytowany w „Responsum”, w całości był przywołany w Deklaracji Dominus Jesus, w przypisie 56 do numeru 16.

26. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, n. 8.

27. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, n. 3.4.

28. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, n. 15.1.

29. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, n. 17: AAS 92 (2000-II) 758.

30. Por. Komisja mieszana katolico – prawosławna we Francji, Prymat rzymski w komunii Kościołów, Stwierdzenia końcowe, w Enchiridion oecumenicum (1991), tom 4, n. 956.

31. Por. Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio, n. 17: AAS 85 (1993-II) 849.

32. Por. Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, n. 7 i n. 10, w W trosce e pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, tom II: 1995-2000, red. J. Królikowski – Z. Zimowski, Biblos, Tarnów 2002, 61 i 62-63.

33. Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio, n. 17: AAS 85 (1993-II) 849.

34. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, n. 17: AAS 92 (2000-II) 758.

35. Por. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, n. 4; Jan Paweł II, List Apostolski Novo millennio ineunte, n. 48: AAS 93 (2001-II) 301-302.

36. Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio, n. 4.

37. Tamże, n. 3.

38. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, n.14: AAS 98 (2006) 228-229.Tekst polski: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |