Modlitwy na Wielki Tydzień

Na Wielki Czwartek

Panie, niewiasta, która wpadła w liczne grzechy, przeczuwając Twoje bóstwo, przed Twoim pogrzebem wzięła na siebie rolę Mirofory, płacząc przynosi Tobie miro i mówi: „Biada mi, bowiem niepowstrzymany płomień nierządu jest dla mnie nocą, umiłowanie zaś grzechu mrokiem bez światła. Przyjmuj strumienie mych łez, Ty, który z obłoków wytaczasz wody morza. Przychyl się do moich gorących próśb, Ty, który przychyliłeś niebiosa, dla niewypowiedzianego uniżenia Twego. Ja ucałuję i znowu wytrę włosami mej głowy przeczyste Twoje nogi, szum których w raju po południu Ewa usłyszała swymi uszami i ukryła się ze strachu. Zbawco mój, zbawiający dusze, grzechów moich jest mnóstwo, ale któż wybada głębię Twoich zrządzeń? Nie odrzucaj mnie, służebnicy Twojej, Ty, który masz niezmierzone miłosierdzie”.Poemat mniszki Kasji
z jutrzni Wielkiej Środy odmawianej przez wiernych prawosławnych
(tekst za Katechizmem Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001)


Na Wielki Piątek

Chryste, Ty będąc Życiem, złożony zostałeś w grobie, i ulękły się moce niebios, widząc Twoje upokorzenie. Słowo, rozdziera się zasłona świątyni przy twoim ukrzyżowaniu i światła niebieskie skrywają światło, gdy Ty, Słońce, schowałeś się pod ziemią.Katechizm Kościoła Prawosławnego


Na Wielką Sobotę

Króluje otchłań, ale nie panuje nad rodzajem ludzkim, Ty bowiem, Wszechwładny, gdy zostałeś złożony w grobie, życiodajną dłonią rozerwałeś klucze śmierci i będącym tam od wieku śpiącym głosiłeś prawdziwe wybawienie, stawszy się pierworodnym spośród umarłych.Katechizm Kościoła Prawosławnego

Na Wielkanoc

„O Jezu nasz wskrzeszony, zwycięstwem uwieńczony! Dziś się cieszymy z Twego tryumfu przesławnego. Daj, byśmy wciąż serdecznie wskrzeszenie Twe społecznie Ustami rozgłaszali i czynem wyznawali.”

Z pieśni luterańskiej«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama