Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna powstała w 1946 roku. Jej celem, określonym w statucie, jest duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami, szerzenie tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania wśród chrześcijan, pogłębianie świadomości ekumenicznej, pogłębianie świadomości ekumenicznej, ewangelizacyjnej i pokojowej wśród członków wszystkich Kościołów, ułatwianie i koordynowanie wspólnych akcji Kościołów w zakresie studiów i pracy kościelnej’ zakładanie i utrzymywanie instytutów ekumenicznych, zakładów charytatywnych i innych, inicjowanie i systematyczne prowadzenie działalności religijno-społecznej, patriotycznej i pokojowej. Członkami PRE mogą być Kościoły zalegalizowane w Polsce, które zgodnie z Pismem Świętym wyznają, że Bóg jest jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, i że Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem. W jej skład wchodzą następujące Kościoły:

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół polskokatolicki, Kościół starokatolicki mariawitów, Kościół Chrześcijan Baptystów.
Chrześcijańska Akademia Katolicka, Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików mają status członków stowarzyszonych.

Prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej jest ks. arcybiskup Jeremiasz - ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i profesor CHAT, a wiceprezesami są ks. bp Janusz Jagucki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. bp Edward Puślecki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Na zdjęciu Prezes Polskiej rady Ekumenicznej, ks. arcybiskup Jeremiasz (ze strony www.orthodox.pl)

listopad 2002

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama