Prawosławne wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga Ojca wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, umarł i został pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił na nieba, siedzi po prawicy Ojca i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wraz z Ojcem i Synem oddajemy cześć i wysławiamy, który mówił przez Proroków. [Wierzę] w jeden, święty, soborowy i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekuję wskrzeszenia zmarłych i życia przyszłego wieku. Amen.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |