Aleppo - miasto ekumeniczne

Aleppo znajduje się w północnej Syrii. Jest miastem znanym od starożytności jako miejsce kształtowania się różnych cywilizacji, a także centrum handlowe, do którego zmierzały karawany z całego Wschodu. Aleppo jest też znane jako jedno z centrów pierwotnego chrześcijaństwa.

Aleppo - miasto ekumeniczne   Yosemite/Wikipedia (PD) Cytadela w Aleppo Historia

Chrześcijaństwo pojawiło się w Aleppo bardzo wcześnie. Miasto zależało od stolicy apostolskiej w Antiochii (odległej 80 km), gdzie uczniowie Chrystusa po raz pierwszy zostali nazwani „chrześcijanami” (Ap 11,26). Syryjski historyk Michał podaje, że ten region był ewangelizowany przez św. Szymona Zelotę.

Chrześcijaństwo w Aleppo istniało więc już trzy wieki przed oficjalnym uznaniem tej religii w cesarstwie. Z okresu prześladowań znane są imiona wielu męczenników, w tym św. Sergiusza i Bachusa oraz dwóch lekarzy - św. Kosmasa i Damiana. Od IV w. Aleppo było sufraganią diecezji Antiochia. Był to okres, w którym w Aleppo rozkwitało życie monastyczne. Starożytne świątynie w Aleppo, miasta pustynne i ruiny świątyń wokół miasta są świadkami tego wspaniałego okresu w historii Aleppo.

Życie monastyczne w Aleppo rozwijało się w IV i V w. Znani są styliści z tego okresu, w tym także kobiety, jak Marana i Kira. Po zdobyciu miasta przez Arabów chrześcijanie stali się mniejszością wyznaniową. Wspólnoty chrześcijańskie zostały zorganizowane na zasadzie wewnętrznej autonomii. W XVIII w. część wiernych w tym rejonie zawarła unię z Kościołem rzymskokatolickim, a w XIX w. pojawiły się wspólnoty protestanckie. W XX w. zaczął rozwijać się ruch ekumeniczny, który w Syrii dał wspaniałe rezultaty. W Aleppo mieszka 1,5 miliona ludzi.

Chrześcijanie stanowią mniejszość liczącą około 10% populacji. Językiem oficjalnym jest arabski, ale część wiernych do dzisiaj posługuje się starożytnym językiem syriackim. W Aleppo działa jedenaście wspólnot chrześcijańskich: trzy diecezje prawosławne (ormiańska, arabsko-prawosławna i syryjska), sześć diecezji katolickich (melchicka, ormiańska, maronicka, syryjska, chaldejska i łacińska) oraz dwie wspólnoty protestanckie (ormiańska i arabska). Kościoły prawosławny i jakobicki (syryjski) podpisały akt jedności kościelnej.

W Aleppo znajduje się 36 świątyń chrześcijańskich, 17 kaplic i 21 monasterów. Działa 98 kapłanów i pastorów oraz 75 zakonnic.

Mozaika wyznaniowa chrześcijaństwa w Aleppo tworzy głęboką i zdumiewającą jedność dzięki istnieniu rady ekumenicznej oraz regularnym spotkaniom, w ostatnią sobotę miesiąca, zwierzchników wszystkich wspólnot chrześcijańskich miasta.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |